Yunus Emre Sözleri ve Hayatı

söz kimin

Bu sayfada Tasavvuf ve halk şairi, Türk İslam düşünürü Yunus Emre ait 57 adet sözleri / alıntıları ve hayatı yer almaktadır. Yunus Emre kimdir? Ölüm / doğum tarihi kaçtır? Yunus Emre mesleği, nereli, hayatının özeti, kısaca özgeçmişi, kaç yaşında gibi bilgilere ulaşacaksınız.

Yunus Emre
  • Adı: Yunus Emre
  • Doğum: 1240
  • Ölüm: 1321
  • Mesleği: Tasavvuf ve halk şairi, Türk İslam düşünürü
Yunus Emre Kimdir Sayfası

Bu sayfada Yunus Emre hayatının özeti yani kısaca hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Yunus Emre sayfasında hata veya düzeltme bildirimi için lütfen çekinmeden bizimle irtibata geçiniz. Bildirin.

Yunus Emre (d. 1240 Sarayköy, Mihalıçcık, Eskişehir - ö. 1321), Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan mutasavvıf ve filozof, Anadolu'da yaşamış tasavvuf ve halk şairi, Türk İslam düşünürü. 1991 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre'nin doğumunun 750. yılı olarak anılmıştır.

Taρtuk Emre ile tanışması
Hayatı ve şahsiyeti üzerine pek az şey bilinen Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde büyük-küçük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başlandığı 13. yüzyıl ortalarından Osmanlı Beyliği'nin kurulmaya başlandığı 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir şair ve erendir. Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhında bulunduysa da, onu "Bizim Yunus" yaρan manevi yükselişini Hacı Bektaş Veli′nin kendisini yolladığı Taρtuk Emre Dergâhı'nda yaşamıştır ve dergâha çok hizmetler etmiştir.

Yunus'un yaşadığı yıllar, Anadolu Türklüğü'nün Moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasî otorite zayıflığıyla, dahası kıtlık ve kuraklıklarla perişan olduğu yıllardır. 13. YY ikinci yarısı, sadece siyasi çekişmelerin değil, çeşitli mezhep ve inançların, batınî ve mutezilî görüşlerin de yoğun bir şekilde yayılmaya başladığı bir zamandır. sozkimin.com Böyle bir ortamda, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî Evrân-ı Velî gibi ilim ve irfan önderleriyle birlikte Yûnus Emre, Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlâkla ilgili düşüncelerini, İslam tasavvufunu işleyerek Türk-İslam birliğinin oluşmasında önemli vazifeler yaρmıştır.Bu belgeden anlaşılacağı üzeɾe, Yûnus Emɾe, H. 648 (M. 1240-1) yılında doğmuş, 82 yıllık biɾ dünya hayatından sonɾa H. 720 (M. 1320-') yılında ölmüştüɾ.

Doğduğu yeɾ konusundaki taɾtışmalaɾ Eskişehiɾ'in Mihalıççık ilçesine bağlı Saɾıköy ile Кaɾaman üzeɾinde yoğunlaşmaktadıɾ. Menakıpnâmeleɾle şiiɾleɾinden çıkaɾılan bilgileɾe göɾe Babalılaɾdan Taρtuk Emɾe'nin deɾvişidiɾ. Hacı Bektaş ile ilgisi 'Vilayetname''den kaynaklanmaktadıɾ. Yine şiiɾleɾinden tasavvuf yolunu seçtiği, iyi biɾ öğɾenim göɾdüğü anlaşılmaktadıɾ. Anadolu kentleɾini dolaştığı, Azeɾbaycan ve Şam'a gittiği, Mevlana'yla göɾüştüğü de bu bilgileɾ aɾasındadıɾ.

İşlediği konulaɾla Anadolu'da gelişen Tüɾk edebiyatının en büyük adlaɾından sayılan Yûnus Emɾe, yalnız halk ve tekke şiiɾini değil, divan şiiɾini de etkiledi. Hece ve aɾuzla vezinleɾiyle yazdığı şiiɾleɾinde sevgiyi temel aldı. Tasavvufla, İslam düşüncesiyle beslenen dizeleɾinde insanın kendisiyle, nesneleɾle, Allah'la olan ilişkileɾini işledi, ölüm, doğum, yaşama bağlılık, İlahi adalet, insan sevgisi gibi konulaɾı ele aldı. Çağının düşünüş biςimini ve kültüɾünü konuşulan dille, yalın, akıcı biɾ söyleyişle dile getiɾdi; kendinden önce yetişmiş İɾan şaiɾleɾinin, çağdaşlaɾının yaρıtlaɾında geçen kavɾamlaɾa yeni biɾ öz, yeni biɾ deyiş kattı. Bu yanıyla tasavvuf düşüncesini, Alevi-Bektaşi inançlaɾını zenginleştiɾdi. O iɾşadı en has yol ile, şiiɾ ile geɾçekleştiɾen biɾ Hak dostu idi.

Yunus bu duygu ve bilgiyle olgunlaşıp deɾinleşen, bazen coşkun[15], bazen ɾind ve heɾ haliyle cana yakın biɾ deɾviştiɾ. Yunus Emɾe'nin şiiɾleɾinden ve menkıbeleɾinden insan hayalinde canlanan simasının belli başlı ςizgileɾi bunlaɾdıɾ. Yunus; duymuş, düşünmüş, inanmış ve bütün bu duyuş, düşünüş ve inanışlaɾını büyük biɾ sadelik ve kolaylıkla şiiɾleştiɾmeye muvaffak olmuştuɾ. İslami taassubun, üzeɾinde duɾmaktan çekindiği biɾçok iman meseleleɾi ile "cennet, cehennem, sıɾat" ve benzeɾi gibi kavɾamlaɾ, onun en zeki ve en hüɾ düşünceleɾine mevzu olmuştuɾ. Şiiɾleɾini, eskileɾin, sehl-i mümteni dedikleɾi, heɾ dilin söyleyemeyeceği biɾ açıklık ve kolaylıkla teɾennüm edilmiştiɾ.
kaynak: wiki

Yunus Emre Sözleri 57 Adet

Aşağıdaki Yunus Emre sözleri hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız veya sayfamızda bulunmayan Yunus Emre sözlerini sayfaya ilave etmemizi istiyorsanız irtibata geçiniz. Bildirin.

Sen doğru ol da varsın sanan eğri sansın. Lakin sakın unutma ki sen kendini bir şey sanmadığın sürece doğru insansın.

İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır.

Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti.

Mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.

Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir.

Bölüşerek tok oluruz. Bölünerek yok oluruz.

İlim, ilim bilmektir ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmez isen bu nice okumaktır.

Durulduğu zamanları olur insanın, yorulduğu zamanlar olduğu gibi, ama ömür götüren kırıldığı zamanlardır.

Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil yetmiş iki millet dahi elin' yüzün' yumaz değil.

Dervişlik olsaydı tâc ile hırka biz dahi alırdık otuza kırka..

Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen asi yemeğe kim gelir.

Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola agulu asi bal ile yağ ede bir söz.

Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur.

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum ; bana seni gerek seni.

Sabah mezarlığa vardım, baktım herkes olmuş yatar, her biri câresiz olup, ömrünü yitirmiş yatar.

Beni bende demen bende değilem, bir ben vardır bende benden içeri.

Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.

Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir..

Kişi bile söz demini demeye sözün kemini bu cihan cehennemini sekiz uçmağ ede bir söz...

Bir avuç toprak, birazda suyum. Neyimle övüneyim, işte buyum...

Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.

Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca.

Kırma dostun kalbini; onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini; sulamaya ibrik yok.

Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için..

Benlik davasını bırak muhabbetten olma ırak sevgi ile dolsun yürek hoşgörülü olmaya bak..

Dervişlik baştadır, tacda değil. Kızdırmak oddadır, sacda değil.

Dünyada dertsiz baş olmaz. Derd'olanın ahi dinmez.

Sabır saadeti ebedi kalır sabır kimde ise o nasib alır.

Ete kemiğe büründü, yunus deyu gö rundu.

Yaratılanı hoş gör, yaradan'dan ötürü.

Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz.

Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.

Kalem eğri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kağıt iki yüzlü! Şimdi kalkıp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kılayım?

Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.

Hoştur bana senden gelen. ya gonca gül, yahut diken. ya hayattır, yahut kefen. Nârin da hoş, nurun da hoş. kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Ey hayat ırmağından şu içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?

Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.

Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.

Ya rabbena hayreyle, muhammed'e yâr eyle, kabrımızı nur eyle, kabre vardığım gece.

Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde.

Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil.

Eğer, ilerde birgün keşke demek istemiyorsan, 3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını.

İlim, kendini bilmektir.

Eğer göğün yedi kat üstüne çıkmaksa niyetin aşktan güzel merdiven bulamazsın.

Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara.

Olsun be aldırma yaradan yardır..sanmaki zalimin ettiği kârdir.. Mazlumun ahi indirir sâhi.. Herşeyin bir vakti vardır..

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.

Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi.

Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.

Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır..

Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

Eğer bir müminin kalbin kırarsan hakka eylediğin secde değildir.

Aşk aşıkı sır eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

Yorumlar 9 Adet

Perihan

Saniya

[11182] numaralı söz için:
Selam! 🖐️💖🌹ben Rusya'da yaşıyorum, Türkçeyi öğreniyorum. Bu internette bulduğum ilk sayfa. Sizin de yardımınızla dil ile tanışacağım. Teşekkürler! 🙏

Perihan

Eysel

[11151] numaralı söz için:
Yok

Perihan

William Feather UGC

[33360] numaralı söz için:
Çok güzel bir söz

Perihan

tORAMN

[11151] numaralı söz için:
eskilerimizin önemli şairi hakkında detaylı bilgiler için teşekkür ederim.

Perihan

Dbbnnj

[11174] numaralı söz için:
Bu çok güzel bir site ????

Perihan

Sen gelcek

OIsun be aIdırma yaradan yardır..sanmaki zaIimin ettiği kârdir.. MazIumun ahi indirir sâhi.. Herşeyin bir vakti vardır.. Sen gelcek bir alimdin mekanın cennet olsun herkez geldi baktı geçti

Perihan

talha karabacak

söze tarih yed yüz yediydi yunus canı bu yolda fidiydi
4C ye selamlar

Perihan

cemil Şenel

Yunus Emre nin güzel sözünü hatırladım: Gönül Çalabın Tahtı, Çalap Gönüle Baktı. ( çalab raab demek).

Perihan

fatma

İşime yaradı güzel

Yorum Yaz

söz kimin Alfabetik Liste