Toplumun iyileştirilmesinin önündeki zorluklara gözlerimizi kapatmaktan herha...

söz kimin

Bu sayfada İngiliz nüfus bilimci ve politik iktisat teorisyeni Thomas Malthus tarafından söyleyenen sözü bir kısmını okuyacaksınız. Tamamını okumak ve bu söze yapılan yorumları görmek için sayfayı ilerletiniz. Thomas Malthus şöyle demiştir: Toplumun iyileştirilmesinin önündeki zorluklara gözlerimizi kapatmaktan herha... Sözün devamı, sayfanın ilerleyen kısmındadır. Bu ve buna benzer sözler aşağıda listelenmiştir.

Thomas Malthus

Toplumun iyileştirilmesinin önündeki zorluklara gözlerimizi kapatmaktan herhangi bir fayda beklenemez.

Yorumlar

Burası çok ıssız, henüz yorum yazılmamış.

İlk yorum yazan sen ol!

Yorum Yaz

söz kimin

Söz Kimin bu bölümde, ünlülerin bazı dikkat çeken sözleri yer almaktadır.

Sözler hakkında

Aşağıdaki sözlerde hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle geçiniz. Bildirin.

Halbuki gerçek kültürde sanatı, hukuku, ahlakı felsefeden ve ilimden ayırmaya imkan yoktur.

Mustafa Kemal, Yunan karşısında yalnız olsaydı ne halt ederdi, zaten onun İslam'a ve topluma verdiği zararları, yaptığı din düşmanlığını Yunan yapmazdı, böyle adamlar için ben de diyorum ki; Bediüzzamanla hamzeban olarak 'Yaşasın Cehennem.'

Onbir eylül 1980 günü, sıkıyönetim'e rağmen ülkenin her yerinde oluk oluk kan akıyordu. Nasıl oldu da 24 saat sonra her tarafta silahlar sustu ve her yer sütliman oldu?' süleyman demirel, 12 eylül 1984.

Yıllar sonra öğrendim ki; bağırıp çağırmana gerek yok! Sesini duymak isteyene bir fısıltın yeter.

Kadıköy'de yerler hep Arnavut kaldırımıydı. Atmak için taş bulamazdık. Mahalledeki arkadaşlarla köşebaşlarına taş kümeleri yığardık. Niçin? Çünkü akşam üzerleri bakkala, çarşıya alışveriş için çıkan kadınlara işgal kuvvetleri erlerinden birisi sarkıntılık etti mi, herifi taş yağmuruna tutardık.

Gazel-2 Hele îd oldu ol gül-gonce handân olduğun gördük Demâg-ı telh-kâmın şekkeristan olduğun gördük O sîm endâmı aldık halka-î ağûuşa bir kerre O elmâsın hele zîb-i nigin-dân olduğun gördük Meh ü mihrin senin olsun felek biz îd-gehlerde Hilâl ebrûların hurşîd-i tâbân olduğun gördük O kâfir-beççe bir peymâne sahbâ sundu kim alıp Derûn-i lâleden âteş fürûzân olduğun gördük Niyâz ü nâz ü nûş ü bahş ü ibrâm-ı kenâr ü bûs... Bugün meclisde zevkin böyle tûfân olduğun gördük Yalan olmaz o şûhun görmedik mey içtiğin ammâ Bir iki kerrecik hem-bezm-i mestân olduğun gördük Gülistân görmedik gül kokmadık ammâ ruhün meyden Gül-ender-gül gülistân-der-gülistân olduğun gördük Bi-hamdillâh yine kilk-i Nedîmâ-yı sühân-sâzın Gazel-perdâz-ı bezm-i sadr-ı zî-şân olduğun gördük

Misafirlerin Baktığı

söz kimin Alfabetik Liste