Tanrı'ya hiç inanmadım ama Picasso'ya inanıyorum....

söz kimin

Bu sayfada Meksikalı ressam Diego Rivera tarafından söyleyenen sözü bir kısmını okuyacaksınız. Tamamını okumak ve bu söze yapılan yorumları görmek için sayfayı ilerletiniz. Diego Rivera şöyle demiştir: Tanrı'ya hiç inanmadım ama Picasso'ya inanıyorum.... Sözün devamı, sayfanın ilerleyen kısmındadır. Bu ve buna benzer sözler aşağıda listelenmiştir.

Diego Rivera

Tanrı'ya hiç inanmadım ama Picasso'ya inanıyorum.

Yorumlar

Burası çok ıssız, henüz yorum yazılmamış.

İlk yorum yazan sen ol!

Yorum Yaz

söz kimin

Söz Kimin bu bölümde, ünlülerin bazı dikkat çeken sözleri yer almaktadır.

Sözler hakkında

Aşağıdaki sözlerde hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle geçiniz. Bildirin.

Her insanın iki imajı vardır: İç imajı ve dış imajı. İç imaj bizim kendimizi nasıl gördüğümüzle ilgilidir. Dış imaj ise başkalarının bizi nasıl gördüğüyle ilgilidir. 'Mahalle baskısı', dış imajın iç imajı ezmesidir. Bu yüzden kişi kendi gerçeğini de doğru algılayamaz, çünkü kendisini başkasının gözüyle görmektedir.

En çok pişman olacağın konuşmanı yapmak istiyorsan, kızgınken konuş.

İyilik aradın mı, insanda kötülük kalmaz.

Zeki, başkalarını bilendir; kendini bilen ise akıllıdır.

ŞARKI Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır Rişte-i cem'iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu Sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni Bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine Sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine Tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine Hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn'a salâ Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana Şem'ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni

Allah'ın vereceği mükafata yakını olan, cömertçe bağışta bulunur.

Misafirlerin Baktığı

söz kimin Alfabetik Liste