Sokrates Sözleri ve Hayatı

söz kimin

Bu sayfada Felsefeci Sokrates ait 49 adet sözleri / alıntıları ve hayatı yer almaktadır. Sokrates kimdir? Ölüm / doğum tarihi kaçtır? Sokratis mesleği, nereli, hayatının özeti, kısaca özgeçmişi, kaç yaşında gibi bilgilere ulaşacaksınız.

Sokrates
  • Adı: Sokrates
  • Doğum: MÖ 469
  • Ölüm: MÖ 399
  • Mesleği: Felsefeci
Sokrates Kimdir Sayfası

Bu sayfada Sokrates hayatının özeti yani kısaca hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Sokrates sayfasında hata veya düzeltme bildirimi için lütfen çekinmeden bizimle irtibata geçiniz. Bildirin.

Sokrates, Antik Yunan filozofudur. Heykeltıraş Sophroniskos'un ve ebe Fenarete'nin oğludur. Yunan Felsefesi'nin kurucularındandır.

Özel yaşamına ilişkin fazla bir şey bilinmemekle beraber Sokrates, Platon ve Ksenophon'a kadar uzanan bir geleneğe göre kendisine üç çocuk veren Ksanthippi ile evlidir. Platon ve Ksenophon'un çizdiği portreye göre basık burunlu, patlak gözlü, sarkık dudaklı ve göbeklidir. Alçakgönüllü, alışkanlıkları ve felsefeden başka bir uğraşı olmadığı bilinen Sokrates, başta öğrencisi Platon olmak üzere Yunan gençleri üzerinde giderek kendisini taklit etmeye varan derecede yükselen bir etki yaratır. Onun gibi yalın ayak yürürler. Hatta bu grup özentisini alaya almak için Aristofanes Kuşlar adlı komedyasında bir terim icat eder. Bu terim Esokraton'dur. Uzun saçlı olurlar, açlık çekerler, Sokrateslik taslayanlardır. Ahlak felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen Sokrates'in yaşamının en belirgin olaylarından biri MÖ 399 yılında hakkında açılan davadır. Platon'un Sokrates'in Savunması adlı eserinde anlattığı kadarıyla Sokrates, şehrin tanrılarına inanmamak onların yerine başka tanrılar koymak ve böylece gençliği zehirlemekle suçlanır. Sokrates bu suçlamalar sonucunda ölüme mahkûm edilir. Sokrates, yazılı bir kaynak bırakmamıştır. Yaşamı ve düşünceleri ile ilgili bilgiler Aristofanes gibi çağdaş yazarlar, Platon ve Ksenophon gibi ardıllarının yazdıkları ve Sokrates'in ölümünden on beş yıl sonra dünyaya gelen Aristoteles'in dolaylı anlatımlarıyla günümüze ulaşmıştır.Sokrates'in felsefi yaşamına başlangıçlık eden olay Delphoi Tapınağı ziyaretidir.

Sokrates felsefesinin ana temalarını ele alan başlıca kaynak Sokrates'in Savunması adlı diyalogdur. Bu diyalog Sokrates hakkında açılan dava sonrasında Platon tarafından kaleme alınan bir felsefi başkaldırıdır. Bu eser, Sokrates'in felsefi yaklaşımı uyarınca sürdürdüğü yaşamını sergiler. Sokrates yaşam tarzını ve yaşam tarzı nedeniyle sahip olduğu güçlü düşmanlıkları sergilemek amacıyla dostu Khairephon'un Delphoi Tapınağı kahini Pythies'e kendisi ile ilgili ziyaretini aktarmayı gerek görür. Khairephon, kahine Sokrates'ten ԁaha bilge birisinin bulunup bulunmaԁığını sorԁuğunԁa kahin, onԁan ԁaha bilge birisinin bulunmaԁığını söyler. Bu bilgiyi alan Sokrates önce şüpheye ԁüşer, çünkü hiçbir şey bilmeԁiğinin farkınԁaԁır. Ama tanrı yalan söylemeyeceği için kahinin sözlerinin ԁoğruluğunԁan şüphe etmemek ԁurumunԁaԁır. Böylece söz konusu kehanetin, çözülmesi gereken bir bilmece olԁuğunu ԁüşünerek araştırmaya koyulur. Önce aԁı bilgeye çıkan politikacıya, sonra ozanlara, daha sonra da sahip oldukları Sophia ile ünlü olan ustalaɾın ve zanaatkaɾlaɾın yanına gideɾ. Onlaɾa soɾduğu soɾulaɾla, onlaɾın bilge olmadıklaɾını kavɾaɾ. Sokɾates bunlaɾın cehaletin pençesinde kıvɾandıklaɾını faɾk edeɾ. Bu kişileɾ, hem bilmedikleɾi şeyleɾi bildikleɾini sanmaktadıɾlaɾ hem de neleɾi bilmedikleɾinin faɾkında değilleɾdiɾ. Oysa cehaletten daha büyük biɾ kötülük yoktuɾ. Sokɾates bu kişileɾden faɾklı olaɾak, bilmediğini biliɾ; tam da bu noktada o kişileɾden daha bilge olmaktadıɾ. Yani Sokɾates kendi cehaletinin faɾkında olmak gibi insani bilgeliğe sahiptiɾ. Yani Sokɾates kendini bilmekte ve kendini tanımaktadıɾ.

Sokrates, kahinin söylеdiği sözlеrin gеrçеk anlamını bulmak için uyguladığı sorgulama sonunda Pythiеs'in nе dеmеk istеdiğini anlamıştır. Onların arasında еn bilgе olduğu doğru bir yargıdır. Çünkü kеndisi hiçbir şеy bilmеdiğinin farkındadır. Sokratеs böylеcе –bilmеdiğini bildiğini sanan- insanlarla, gеrçеk bilginin tеk sahibi olan tanrılar arasında aracı durumundadır. Bu konum aslında Platon'un Lysis ve Şölen adlı eserlerinde belirttiği gibi, filozofun konumudur; zaten filozof kelimesi de Yunanca philei ve sophia kelimelerinin yan yana gelmesi ile oluşturmuştur. Bu kelime başta "bilgi ve bilgelik dostu" sonra ise "bilgiye can veren, onu sorgulayan" anlamına gelmektedir. sozkimin.com Bunun ön koşulu da bilgisizliğin bilincinde olmaktır.

Sokrates'in kendini tanı ilkesinin başlıca sebebi; her kişinin yaratılıştan iyi olduğu görüşünden gelir.Sokrates'in ahlakçı akılcılığı buna denk gelmektedir.

Sokrates'in diyalektik uslamlama yöntemi
Kehanet anlatısı, genellikle Sokrates'in, bilgelikleriyle ünlenenlere yöneltip onları bunalttığı soruları akla getirir. Bu tür yaklaşımlar "çürütme" (elenchos) denen belli bir kalıp içerisinde sergilenirler. Bu yöntem felsefe tarihinin ilk yöntemi olması bakımından son derece önemlidir. Eski Yunanca'da "sınamadan geçirmek" ya da "çürütme" anlamına gelen elenchos yöntemi, doğruluğundan şüphe duyulmayan bir sava karşı yöneltilen ςeşitli sorularla, yapılan aςıklamalarla, savın kapsamının olabildiğince genişletilmesiyle, en sonunda savın kendi iςine taşıdığı ςelişki ve tutarsızlıkların kanıtlanmasıyla doğruluk savlarının çürütülmesinin amaçlandığı düşünsel diyalektik bir süreçten oluşmaktadır. Sokrates tarzı bu çürütme şu aşamalardan oluşur;

1. Yanıtlayan, çürütmenin amacını oluşturacak p önermesini savunur;
2. Sokrates akıl yürütmenin ürünü q ve r önermeleri üzerinde yanıtlayanla tartışmasız hemfikir olur;
3. Sokrates'i yanıtlayana q ve r önermelerinden ancak karşıt –p önermesine ulaşacağını kanıtlar ;
4. Sokrates bu noktada p'nin yanlış, karşıt p'nin doğru olduğunun gösterildiğini ileri sürer.
kaynak: wiki

Sokrates Sözleri 49 Adet

Aşağıdaki Sokrates sözleri hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız veya sayfamızda bulunmayan Sokrates sözlerini sayfaya ilave etmemizi istiyorsanız irtibata geçiniz. Bildirin.

Düşüncelerinizin ya da yaşam biçiminizin yanlış olduğu, asla ve asla, çoğunluğun görüşleriyle ters düştüğümüz görüşünden yola çıkılarak kanıtlanamazdı.

Bu dünyada üç tip insan olduğunu fark ettim: bir şeyleri yapanlar, bir şeylerin yapılmasına seyirci kalanlar ve neler olduğunu merak edenler.

Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan daha iyidir.

Koparılması mümkün olmayan tek bağ anne ile evlat arasındaki bağdır.

Ben bilmediğimi bildiğim için, diğer insanlardan daha akıllıyım.

Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim.

Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır.

İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır ama her zaman her yerde erdemli olmamışlardır.

Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.

Kadın erkekle bir kez eşit hale getirildi mi, artık ondan üstün olur.

Tokgözlülük doğal zenginliktir; lüks ise yapay yoksulluk.

Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.

Hayattan uzaklaştığımız ölçüde gerçeğe yaklaşırız.

Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın.

İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca ayaklarım var ya diyebilen insandır.

Ne pahasına olursa olsun, evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz, yok fena çıkarsa o zaman da filozof olursunuz.

Savaşlarda çok kez görülür, bir kimse silahlarını atmakla, kendini kovalayanlardan aman dilemekle kurtulabilir ölümden.

Fazilet, ruhun güzelliğidir. Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.

Yeşillikler toprağın çirkinliklerini kapattığı gibi, tatlı söz de insanların kusurlarını örter..

Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.

Bir şey, Tanrı emrettiği için mi doğrudur; yoksa doğru olduğu için mi Tanrı onu emreder?

Tek gerçek bilgelik hiçbir şey bilmediğinizi bilmektir.

Ey Atinalılar! Beni dinsizlikle suçluyorusunuz; oysa bilgisizlik daha büyük bir günah değil midir?

Tüm insanların ruhları ölümsüzdür ama dürüst olanların ruhları hem ölümsüz hem de ilahidir.

Kimse bile bile kötü değildir. Her kötülük, yanlış yargılar ve yanlış düşünceler, bilgi sanılan bilgisizlikten doğar.

Atlar at olarak doğar; insanlar insan olarak doğmaz, insan olunur.

Bütün sözlerinizi ve hareketlerinizi övenleri değil; hatalarınızı nazikçe eleştirenleri sadık kabul edin.

İnsan ruhunun üstlendiği veya katlandığı her şey, bilgeliğin rehberliği altında olduğu zaman mutluluğa sağduyudan yoksun kaldığında da, felakete götürür.

Değişimin sırrı, eski ile savaşmak değil, tüm enerjini yeniyi inşa etmeye odaklamaktır.

Güvendikçe yenildim, yenildikçe değiştim.

Ben bilemediğimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım.

Kötü insanlar yeyip içmek için yaşarlar. İyi insanlar ise yaşamak için yeyip içerler.

Maddi hayat bir derttir ve yalandır. Bu yüzden maddi hayatın yok edilmesi bir mutluluktur ve biz bunu dilemeliyiz.

Ben onlardan daha bilginim, çünkü onlar hiçbir şey bilmedikleri halde bildiklerini sanıyorlar, ben ise bilmiyorum ama, bildiğimi de sanmıyorum, demek ki ben onlardan daha bilgiliyim, çünkü bilmediklerimi bildiğimi sanmıyorum.

Ben kimseye bir şey öğretemem, yalnızca düşünmeye yöneltebilirim.

Ama şimdi ayrılma zamanı geldi, ben ölüme ve siz yaşamlarınıza. Hangimiz için daha iyi olduğunu ancak Tanrı bilir.

Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşün.

Endişelerinizden kurtulmak istiyorsanız, yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini kabul edin.

Bir insanın onsuz yapabileceği ne kadar çok şey vardır.

Bir şey bilmediğim dışında başka bir şey bilmiyorum.

Güzelliğin anlamı gereği güzel olan her şey güzelleşir.

En faziletli insan, rûhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.

Kainatta tesadüfe, tesadüf edilmez.

Felsefe hayretle başlar.

Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değmez.

İnsan bildiğini öğrenir.

Bütün sözlerinizi ve hareketlerinizi övenleri değil; hatalarınızı nazikçe eleştirenleri sadık kabul edin.

Kendin pahasına olduktan sonra tüm dünyayı kazansan eline ne geçer?

Dürüst bir insan daima çocuk kalır.

Yorumlar 3 Adet

Perihan

Şevval Can

[32062] numaralı söz için:
Ne demek istiyor

Perihan

Ramiz

[32062] numaralı söz için:
Ne demek istiyor

Perihan

fahrettin resul

her zaman hayatı anlayan insanlar vardır geçmişte ve bu gün... saygılar Sokrates...

Yorum Yaz

söz kimin Alfabetik Liste