Ravendi Sözleri ve Hayatı

söz kimin

Bu sayfada Farsî filozof ve yazar Ravendi ait 1 adet sözleri / alıntıları ve hayatı yer almaktadır. Ravendi kimdir? Ölüm / doğum tarihi kaçtır? İbn-i Ravendi mesleği, nereli, hayatının özeti, kısaca özgeçmişi, kaç yaşında gibi bilgilere ulaşacaksınız.

Ravendi
  • Adı: Ravendi
  • Doğum: MS 827
  • Ölüm: MS 911
  • Mesleği: Farsî filozof ve yazar
Ravendi Kimdir Sayfası

Bu sayfada Ravendi hayatının özeti yani kısaca hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Ravendi sayfasında hata veya düzeltme bildirimi için lütfen çekinmeden bizimle irtibata geçiniz. Bildirin.

Ravendi, Fars İslam âlimi, filozof ve yazardır.

İslâm dünyasında yaşamış önemli filozoflardan biridir. Dehriyyun olarak bilinen İslâm felsefesindeki materyalist düşüncenin önde gelen temsilcilerindendir. Ona göre madde ezeli ve ebedidir, yani var oluşu yoktan gelmez veya yaratılmamıştır. Her şey zaman içinde kendi kendine oluşur ve bu nedenle bir yaratıcıya ihtiyaç yoktur. Zamanın kendisi tanrıdır. İsmâil’îyye ve Mu'tezile akımlarından eleştirilere maruz kalmıştır.

Ravendi, Horasan'ın Merverrûz şehrine bağlı Rîvend Köyü'nde doğmuştur. İbn Nedim'e göre, başlangıçta Mu'tezile mezhebine mensup olmakla birlikte, El-Cahız'ın Faziletü'l-Mu'tezile adlı eseriyle resmileştirdiği Abbâsi Hâlifesi Memun'un sarayında örgütlenen aşırı Şiî aleyhtarlığının etkisiyle daha sonra Şiî-Râfızîliği benimsemiştir.

Abbâsî Hâlifesi Ebû Câ'fer özgür düşünceli bir kişiliğe sahipti ve bu nedenle diğer dinlerden olanlara oldukça hoşgörülü davrandı.

Hâlifenin hekimi olan "Hasib," kendisinin Hristiyan olduğunu açıkça söyleyen bir "zındık" idi. sozkimin.com Aynı hâlifenin kâtibi Yezid bin El-Feyz ise Mani idi. "Mâniler" ve "Dehrîler" adı verilen özgür düşünceli ve materyalist filozoflar, Hâlife Muhammed döneminde zındıklıkla suçlanarak idam, hapis ve işkencelere maruz kaldılar.

"İbn-i Ravendi" destekçilerinden olan "Salih bin Abd’ûl-Kuddus," H. 166 / M. 783 yılında Hâlife Mehdî tarafından idam edildi.

Ravendi Sözleri 1 Adet

Aşağıdaki Ravendi sözleri hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız veya sayfamızda bulunmayan Ravendi sözlerini sayfaya ilave etmemizi istiyorsanız irtibata geçiniz. Bildirin.

Allah'a şükür ki Arap, Acem, Doğu Roma ve Rus topraklarında söz, Türklerindir. Türklerin kılıçları karşısında duyulan korku; komşu halkların yüreklerinde yaşar.

Yorumlar 2 Adet

Perihan

hayat zor

rapçi olan ravend kaç yaşında öğrenmeye gelmiştim..

Perihan

Ztnp

Eserleri varmı

Yorum Yaz

söz kimin Alfabetik Liste