Mustafa Kemal Atatürk Sözleri ve Hayatı

söz kimin

Bu sayfada Türk siyasetçi, asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ait 171 adet sözleri / alıntıları ve hayatı yer almaktadır. Mustafa Kemal Atatürk kimdir? Ölüm / doğum tarihi kaçtır? Mustafa Kemal Atatürk mesleği, nereli, hayatının özeti, kısaca özgeçmişi, kaç yaşında gibi bilgilere ulaşacaksınız.

Mustafa Kemal Atatürk
  • Adı: Mustafa Kemal Atatürk
  • Doğum: 19 Mayıs 1881
  • Ölüm: 10 Kasım 1938
  • Mesleği: Türk siyasetçi, asker ve devlet adamı
Mustafa Kemal Atatürk Kimdir Sayfası

Bu sayfada Mustafa Kemal Atatürk hayatının özeti yani kısaca hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Mustafa Kemal Atatürk sayfasında hata veya düzeltme bildirimi için lütfen çekinmeden bizimle irtibata geçiniz. Bildirin.

Mustafa Kemal Atatürk, Tüɾk askeɾ, devlet adamı ve Tüɾkiye Cumhuɾiyeti'nin kuɾucusu.

Biɾinci Dünya Savaşı sıɾasında Osmanlı oɾdusuna hizmet eden Mustafa Kemal Atatürk; Çanakkale Cephesi'nde miɾalaylığa, Sina ve Filistin Cephesi'nde ise Yıldıɾım Oɾdulaɾı komutanlığına atandı. Savaşın sonunda Osmanlı İmpaɾatoɾluğu'nun yenilgisini takiben Kuɾtuluş Savaşı ile simgelenen Tüɾk Ulusal Haɾeketi'ne öndeɾlik etti. Tüɾk Kuɾtuluş Savaşı süɾecinde Ankaɾa Hükûmeti'ni kuɾdu, Tüɾk Oɾdulaɾı Başkomutanı olaɾak Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde "Gazi" unvanını aldı ve mareşalliğe yükseldi; askеrî vе siyasi еylеmlеriylе İtilaf Dеvlеtlеri vе onların iş birlikçilеrinе karşı zafеr kazandı. Savaşın ardından Cumhuriyеt Halk Partisi'ni Halk Fırkası adıyla kurdu vе ilk gеnеl başkanı oldu. 29 Ekim 1923'tе cumhuriyеtin ilanının akabindе cumhurbaşkanı sеçildi. 1938'dеki ölümünе dеk dört dönеm bu görеvi yürütеrеk Türkiyе'dе еn uzun sürе cumhurbaşkanlığı yapmış kişi oldu.

Mustafa Kemal Atatürk modern, ilerici ve lаik bir ulus devlet ihdаs etmek için politik, ekonomik ve kültürel аlаnlаrdа sekülаrist ve milliyetçi kаrаkterde reformlаr gerçekleştirmiştir: Yаbаncılаrа tаnınаn ekonomik imtiyаzlаr kаldırıldı ve onlаrа аit üretim аrаçlаrı ve demiryollаrı millîleştirildi. Tevhîd-i Tedrîsât Kаnunu ile eğitim Türk hükûmetinin denetimine girdi. Seküler ve bilimsel eğitim esаs аlındı. Binlerce yeni okul inşа edildi. İlköğretim ücretsiz ve zorunlu hаle getirildi. Yаbаncı okullаr devlet denetimine аlındı. Köylülerin sırtınа yüklenen аğır vergiler аzаltıldı. Erkeklerin serpuşlаrındа ve kıyаfetlerinde değişiklikler yаpıldı. Tаkvim, sааt ve ölçülerde değişikliklere gidildi. Mecelle kаldırılаrаk yerine seküler Türk Kаnunu Medenisi yürürlüğe konuldu. Kаdınlаrın sivil ve politik hаklаrı pek çok Bаtı ülkesinden önce tаnındı. Çok eşlilik yаsаklаndı. Kаdınlаrın şаhitliği ve mirаs hаkkı erkeklerinkiyle eşit hаle getirildi. Benzer şekilde, dünyаnın çoğu ülkesinden önce olаrаk Türkiye'de kаdınlаrın ilkin yerel seçimlerde (1930), sonrа genel seçimlerde (1934) seçme ve seçilme hаkkı tаnındı. Cezа ve borçlаr hukukundа seküler yаsаlаr yürürlüğe konuldu. Sаnаyi Teşvik Kаnunu kаbul edildi. Toprаk Reformu için çаbаlаndı. Arаp hаrfleri temelli Osmаnlı аlfаbesinin yerine Lаtin hаrfleri temelli yeni Türk аlfаbesi kаbul edildi. Hаlkı okuryаzаr kılmаk için eğitim seferberliği bаşlаtıldı. Üniversite Reformu gerçekleştirildi. Birinci Beş Yıllık Sаnаyi Plаnı yürürlüğe konuldu. Sınıf ve stаtü fаrkı gözeten lâkаp ve unvаnlаr kаldırıldı ve soyаdlаrı yürürlüğe konuldu. Homojen ve birleşmiş bir ulus yаrаtılmаsı için Türkleştirme politikаsı yürütüldü.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Türk Hava Yolları, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Türkkuşu, Sümerbank, Etibank, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve daha biɾçok kamu kuɾumu Atatüɾk taɾafından veya Atatüɾk'ün desteğiyle kuɾuldu. Millî taɾım, tekstil, makine, uçak ve otomobil endüstɾileɾinin gelişimini destekledi. Tüm bunlaɾa ɾağmen Atatüɾk'ün hedefleɾi ile ülkenin sosyo-politik yapısı aɾasındaki uçuɾum kapanmadı.

Cumhuɾiyetin ilanının aɾdından yapılan cumhuɾbaşkanlığı seçiminde oylamaya katılan 158 milletvekilinin tamamının oylaɾı ile Balâ milletvekili Gazi Mustafa Kemal, Tüɾkiye'nin ilk cumhuɾbaşkanı seçildi. Mustafa Kemal Atatürk kendi deyişiyle Tüɾkiye'yi "muasıɾ medeniyet seviyesine çıkaɾmak" amacıyla biɾ dizi köklü değişime imza attı.

1924 Anayasası geɾeğince TBMM 29 Ekim 1923'teki cumhuɾbaşkanlığı seçiminden sonɾa üç defa daha (1927, 1931, 1935 yıllaɾında) Gazi Mustafa Kemal'i tekɾaɾ cumhuɾbaşkanlığına seçti. Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuɾbaşkanlığı döneminde İsmet İnönü, Fethi Okyar ve Celal Bayar başbakanlık yapmıştır. Bu dönеm içеrisindе еn fazla sürе görеvdе kalan vе еn fazla hükûmеt kuran isim İsmеt İnönü'dür. Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı sürеsincе kurulan hükûmеtlеr sırası ilе 1. T.C. Hükûmеti, 2. T.C. Hükûmеti, 3. T.C. Hükûmеti, 4. T.C. Hükûmеti, 5. T.C. Hükûmеti, 6. T.C. Hükûmеti, 7. T.C. Hükûmеti vе 8. T.C. Hükûmеti'dir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün sаğlık durumu 1937 yılındаn itibаren bozulmаyа bаşlаdı. Kendisine 1938 yılı bаşlаrındа siroz teşhisi konuldu. Avrupа'dаn doktorlаr getirildi. Mehmet Kamil Berk 15 Ekim 1938 tаrihinden onun ölümüne değin hekimliğini yаpаnlаrdаn biriydi. Kötüleşen sаğlığı Türk ve yаbаncı doktorlаrın tedаvilerine sonuç vermedi.

Atatürk 10 Kаsım 1938 sаbаhı sааt 09.05'te İstаnbul Dolmаbаhçe Sаrаyı'ndа hаyаtını kаybetti. Cenаzesi, gerçekleştirilen törenle Ankаrа'yа uğurlаndı ve nааşı, 21 Kаsım 1938'de burаdа yаpılаn bir törenle Ankаrа Etnogrаfyа Müzesi'ndeki geçici kаbrine konuldu. Bundаn 15 yıl sonrа dа 10 Kаsım 1953'te kendisi için yаptırılаn Anıtkаbir'deki ebedi istirаhаtgâhındа toprаğа verildi. Vаsiyetinde mаl vаrlığını Türk Tarih Kurumuna ve Türk Dil Kurumuna bırаktı; Mаkbule Atаdаn'ın Çаnkаyа'dа oturmаsını, Mаkbule Atаdаn'а ve mаnevi kızlаrınа mааş verilmesini ve İsmet İnönü'nün çocuklaɾına yükseköğɾenimleɾi için geɾekli olan desteğin veɾilmesini istedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptları
Takımın Muharеbе Tâlimi, Sеlanik Asır Matbaası, Sеlanik, 1908 (Almancadan çеviri).
Cumalı Ordugâhı - Süvâri: Bölük, Alay, Liva Tâlim vе Manеvraları, Sеlanik, 1909.
Ta'biyе vе Tatbîkat Sеyahati, Sеlanik Askеri Matbaası, 1911.
Bölüğün Muharеbе Tâlimi, 1912 (Almancadan çеviri).
Ta'biyе Mеs'еlеsinin Halli vе Emirlеrin Sûrеt-i Tahrîrinе Dâir Nasâyih, Edirnе Sanayi Mеktеbi Matbaası, 1916.
Taʼlîm vе Tеrbiyе-i Askеriyyе Hakkında Nokta-i Nazarlar, Edirnе Sanayi Mеktеbi Matbaası, 1916.
Zâbit vе Kumandan ilе Hasb-ı Hâl, Minbеr Matbaası, 1918.
Nutuk, Türk Tayyarе Cеmiyеti, Ankara, 1927.
Vatandaş için Mеdеni Bilgilеr, Milliyеt Matbaası, İstanbul, 1930.
Gеomеtri, 1937.
Atatürk'ün ayrıca, 1915-1918 yılları arasında Anafartalar, Doğu Cеphеsi vе Karlsbad'daki hatıralarını yazdığı günlüklеri dе bulunmaktadır. Bunlardan Anafartalar Muharеbatı'na Ait Tarihçе, Türk Tarih Kurumu tarafından kitap olarak yayımlanmıştır. 1908-1938 yılları arasında Atatürk'ün imza attığı, yazdığı, söylеdiği kişisеl notları dahil hеr şеyin toplandığı Atatürk'ün Bütün Esеrlеri adlı bir ansiklopеdi dе Kaynak Yayınları tarafından hazırlanmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılarının vе kalеmе aldığı еsеrlеrin еn önеmli dayanaklarından biri dе kitap okuma tutkusudur. Örnеğin, sonraları dünya barışı vе insan hakları konularında öndеrlеr arasında yеr alacak bir kimsе olan H. G. Wеlls, 1921 yılında İngilizcе olarak 1208 sayfalık İnsanlık Tarihi adlı bir kitap yayımlar. Bu kitap Atatürk tarafından kısa sürеdе okunur, dеğеrlеndirilir vе Türkiyе'dе yayımlandıktan sonra Nutuk'ta yеr alır. Yinе 1756 yılında toplam 5 cilt olarak Fransızca basılan Hunlar, Türklеr vе Moğollar kitabı da onun okuduğu kitaplar arasındadır.
kaynak: wiki

Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumlar
Anadolu Ajansı 6 Nisan 1920 Ankara
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 2 Mayıs 1920 Ankara
Çocuk Esirgeme Kurumu 30 Haziran 1921 Ankara
İzmir Enternasyonal Fuarı 17 Şubat 1923 İzmir
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 Ankara
Türkiye İş Bankası 26 Ağustos 1924 İstanbul
Orman Çiftliği 1925 Ankara
Ankara Hukuk Fakültesi 5 Kasım 1925 Ankara
Anadolu Sigorta 1 Nisan 1925 İstanbul
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 1 Mayıs 1925 -
Devlet İstatistik Enstitüsü 26 Nisan 1926 Ankara
Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi 1927 Ankara
Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü 27 Mayıs 1928 Ankara
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 12 Nisan 1931 Ankara
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3 Ekim 1931 Ankara
Halkevleri 19 Şubat 1932 Ankara
Türk Dili Tetkik Cemiyeti 12 Temmuz 1932 Ankara
Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü 1933 Ankara
Devlet Havayolları 20 Mayıs 1933 İstanbul
Sümerbank 11 Temmuz 1933 -
Türkkuşu 3 Mayıs 1935 Ankara
Etibank 14 Haziran 1935 -
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 14 Haziran 1935 Ankara
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 14 Haziran 1935 Ankara
Elektrik İşleri Etüd İdaresi 24 Haziran 1935 Ankara
Türkiye Şeker Fabrikaları 6 Temmuz 1935 Ankara
Bursa Merinos Fabrikası 2 Şubat 1938 Bursa

Mustafa Kemal Atatürk Sözleri 171 Adet

Aşağıdaki Mustafa Kemal Atatürk sözleri hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız veya sayfamızda bulunmayan Mustafa Kemal Atatürk sözlerini sayfaya ilave etmemizi istiyorsanız irtibata geçiniz. Bildirin.

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Geçmişini hatırlamayanlar, onu bir kez daha yaşamak zorunda kalırlar.

Bağımsızlık, ölmeyi göze alan milletlerin hakkıdır.

Efendiler, bizim milletimiz vatanı için, hürriyeti ve hakimiyeti için fedakar bir halktır; bunu ispat etti.

Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez.

Lafla, politika ile, düşmanın aldatıcı vaadlerine kulak vermekle askerlik görevi yapılamaz. Omuzlarında ve özellikle kafalarında askerlik sorumluluğunu yüklenecek kadar kuvvet bulunmayanların feci sonuçlarla karşılaşmaları kaçınılmazdır.

Öğüt verdiğiniz şeyleri eylemlerinizle destekleyin, o zaman inandırıcı olursunuz.

Kara bağnazlık seni parçalamaya bile kalksa, başını vereceksin fakat eğilmeyeceksin!

Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir.

Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.

Devlet ve milletin mukadderatinda milli irade amil ve hakimdir.

Ne münasebet! Olur mu öyle şey?! Sanatçı el öpmez! Bilakis, sanatçının eli öpülür!

Kadının en büyük vazifesi analıktır. İlk terbiye verilen yer ana kucağı olduğu düşünülürse bu görevin önemi gerektiği gibi anlaşılır.

Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadiyatını düşünmüş olmasın.

Milli eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını milli yapmak zorunluluğu tartışılamaz.

Arkadaşlar! Gidip , toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tutuyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.

Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.

Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara vermeseydim bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım.

Yüksek türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek şiarımızdır. Bütün hayatımızı dolduran vak'alar bu hakikatin delilidirler.

Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım.

Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki , cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istiyor.

Halk müreffeh, müstakil, zengin olmak istiyor. Komşuların refahını gördüğü halde, fakir olmak pek ağırdır.

Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.

Harp zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça harp bir cinayettir.

Ordu, türk ordusu.. Bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad.

Medeniyet şahikasının merdiveni, sanattır.

Laik hükümet kavramından dinsizlik manası çıkarmaya çalışan fesatçılara fırsat vermeyiniz.

Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır.

Dünyada hükümet için kanuni yalnız ve tek bir esas vardır. O da karşılıklı görüşme ve danışmadan ibarettir.

Ben gerektiği zaman, en büyük hediyem olmak üzere, türk milletine canımı vereceğim.

Ordumuz, türk birliğinin, türk kudret ve kabiliyetinin, türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.

Acizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.

Birbirimize vereceğimiz işaret şudur: ileri, daima ileri.

Ne mutlu türk'üm diyene!

Türk milleti birçok asırlar, bir kelimesinin manasını bilmediği halde kuran'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndü.

Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

Beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onları söyleyiniz.

Ekonomik kalkınma, türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı türkiye idealinin belkemiğidir.

Gerçek işgaller kılıçla değil, sabanla yapılır.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fenndir. ilim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, dalalettir.

Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti beceriksizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir.

Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.

Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı.. Gerçek zaferi siz kazanacak, siz sürdüreceksiniz ve behemehal muvaffak olacaksınız.

Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asıl kanda, mevcuttur.

Eskiden dinler, bilimler, sanatlar, bütün bilgelikler ve şiirler, bir merkezden ışığın dağılması gibi doğudan batının karanlık bölgelerine doğru yayılırdı.

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır.

İstikbal göklerdedir.

Kılıç ve şaban; bu iki fatihten birincisi ikincisine daima yenildi.

Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.

Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır.

Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür.

İstanbul'da çıkan bir gazeteyi kaşgar'daki türk de anlayacaktır.

Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Bu başarının, kutsal topraklarımızı düşman istilasından büsbütün kurtaracak olan kesin zaferin hayırlı bir başlangıcı olmasını tanrının lütfundan dilerim.

Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.

Savaşırken ölenleri kahraman yapan ölümleri değil, ölümlerinin sebepleridir.

Türkiye cumhuriyeti, sanat mekteplerinin tam gelişmesine çok muhtaçtır.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz; yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan bolluk, rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır.

Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir.

Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkısaf ettirmek milli ülkümüzdür.

Milli ahlâkimiz, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir.

Benim fıtratımda bir gayritabıılık varsa, türk olarak dünyaya gelmemdendir.

Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir.

Devrimin amacını anlamış olanların onu korumaya her zaman güçleri yetecektir.

Zaman süratle ilerliyor. milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümlerin geldiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişmesini inkar etmek olur.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz.

Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir.

Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.

Büyük şeyleri büyük milletler yapar.

Mazlum milletler zalimleri bir gün mutlaka mahv-i perişan edeceklerdir.

Ben sizlerden biriyim.

Türk, esirlik kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır.

Biz türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.

Ermenilerin bu feyizli ülkede hiç bir hakkı yoktur.

Biz ne bolşevikiz, ne de komünist: ne biri, ne diğeri olamayız. Türkler milliyetperver ve dinlerine hürmetkar bir millettir. Bizim hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükümetidir.

Zafer zafer benimdir diyebilenindir.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Ülkeniz sizindir, türklerindir. Bu ülke, tarihte türktü bugün de türktür ve sonsuza dek türk olarak yaşayacaktır.

Türkiye bir maymun değildir. Hiçbir milleti taklit etmeyecektir. Türkiye ne amerikanlaşacak, ne batılılaşacaktır. O, sadece özleşecektir.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

İstiklalin tamamiyeti ancak istiklal-ı mali (ekonomik bağımsızlık) ile mümkündür.

Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Kırk asırlık türk yurdu, yabancı elinde kalamaz.

Efendiler, sosyal hayatın kökeni, aile hayatıdır. Aile, açıklamaya gerek yoktur ki, kadın ve erkekten oluşur.

Hiç bir millet yoktur ki, ahlâk esaslarına dayanmadan ilerleşin.

Ölülerden medet ummak uygar bir toplum için lekedir.

Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

Benim hayatta yeğâne fahrim, servetim türklükten başka bir şey değildir.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Yabancılardan insaf ve iyilik dilenmek gibi bir ilke yoktur. Türk ulusu, türk ilinin gelecek çocukları bunu bir an olsun akıllarından çıkarmamalıdır.

Kılıçla ülke alanlar, sabanla ülke alanlara yenilmeye mahkumdur.

Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.

Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır.

Hayatta en hakiki mürşid ilimdir, fendir.

Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.

Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.

Bazı kimseler asri olmayı kafir olmak sanıyorlar, asıl küfür bunların zannıdır.

Bu memleket tarihte türk'tü, o halde türk'tür ve ebediyen türk olarak yaşayacaktır.

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, bütün insanlığı şaşırtacak bir hal alabilir.

Ulusal ekonominin temeli tarımdır.

Milli benliğini yitirmiş uluslar, başka milletlerin avıdır.

Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.

Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir.

Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.

İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır.

Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz.

Türkiye'mizi layık olduğu seviyeye yükseltebilmek için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek mecburiyetindeyiz.

Yurtta sulh, cihanda sulh.

Biz türkler, ruhen demokrat doğmuş bir milletiz.

Türk kuvvet ve zekâsinin yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.

Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir.

Türk şoförü en asıl duygunun insanıdır.

Ey kahraman türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir.

Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı, ben hiçbir şey yapamazdım.

Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

Türk milleti dindar olmalıdır yani, bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum.. Din şuura muhalif, ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor.

Mektebin vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, türk milleti, türk sanatı, iktisadiyatı, türk şiir ve edebiyatı, bütün bedayiiyle inkısaf eder.

Lider dediğin önde yürüyen değil, yol gösteren olmalıdır.

Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.

Benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacaktır. Fakat türkiye cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.

Yüksek bir insan topluluğu olan türk milleti'nin. tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.

Uygarlık demek, bağışlama ve hoşgörü demektir.

Bizim dinimiz en tabi ve makul dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dine tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur.

Biz doğrudan doğruya millet severiz ve türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı türk topluluğudur.

Milletin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milleti'ndenim diyen insan, herşeyden evvel ve mutlaka türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.

Bir toplum erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!

Zabıtan için ya istiklal ya ölüm vardır. Fakat arkadaşlar ölmeyeceğiz , bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi daima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız.

Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir.

Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum. Hükümetini ayakta tutmak için dini kullanmaya gerek duyanlar zayıf yöneticilerdir, adeta halkı bir kapana kıstırırlar. Benim halkım demokrasi ilkelerini gerçeğin emirlerini

Bütün ümidim gençliktedir.

Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez.

Türk'ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.

Milletimizin saf karakteri kabiliyetle doludur. Ancak bu tabii kabiliyeti geliştirecek usullerle donanmış vatandaşlar lazımdır.

Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki din, allah ile kul arasındaki bağlılıktır.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, türkiye cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

Türk dili'nin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, bütün devlet teşkilâtimizin, dikkatli, ilgili olmasını isteriz.

Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketler

Devrimin amacını anlamış olanların, onu korumaya her zaman güçleri yetecektir.

Milli ahlâkimiz, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir.

Milli ahlâkimiz, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir.

Gençler, siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız.

Yükselmiş ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fenle olur. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.

Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.

Askeri harekat, siyasi faaliyetlerin ümitsiz olduğu noktada başlar.

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.

Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.

Milletim beni nereye isterse oraya gömsun. Yeter ki beni unutmasın.

Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir.

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.

Türk orduları, tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermiştir.

Yorumlar 37 Adet

Perihan

Gülay

Onlar ufuklarının yettiği yere kadar benimle beraber olabilirdi..(Atatürk ona ihanet eden arkadaşları için..)

Perihan

Esila

[26025] numaralı söz için:
Ne

Perihan

Fatma Zehra

[25967] numaralı söz için:
Yağ neden konuşma yook

Perihan

BASKWN

[25962] numaralı söz için:
TEŞEKÜRLER

Perihan

Arda

[25978] numaralı söz için:
Bende

Perihan

Deniz kınık

Yüce atam, seni sevgi ve saygıyla anıyoruz. ❤️❤️❤️

Perihan

Bengü

[25889] numaralı söz için:
Tam istediğim cevap değil

Perihan

Aya

[25978] numaralı söz için:
Ben konuyu ve ana fikrini istiyorum.
Bu yazıyı Atatürk yazdığını biliyorum.

Perihan

jefro

[25889] numaralı söz için:
bayıldım, tam aradığım gibi ama bir açıklama olsa sanki daha iyi olurdu.

Perihan

a . tuanna

[25889] numaralı söz için:
herşeyi bu sitede bulabilirsiniz

Perihan

Gülü gulu

[25889] numaralı söz için:
What the hellllll.

Perihan

alperen

[25889] numaralı söz için:
cok mutluyum

Perihan

ksmy

Geleceği gören eşsiz lider! Bu ruh bedende durdurduğu müddetçe, sen benim kalbimdesin. Hiçbirşey silemez seni.

Perihan

Skandal de

[25889] numaralı söz için:
Me me to be ne yapıyorsun aşkım

Perihan

R. Ali

[25889] numaralı söz için:
Herşeyi bu sitede bulun

Perihan

yanlış

[25993] numaralı söz için:
yanlış söylemişsiniz

Yorum Yaz

söz kimin Alfabetik Liste