Muhyiddin İbn Arabi Sözleri ve Hayatı

söz kimin

Bu sayfada İslam düşünürü ve şairdir Muhyiddin İbn Arabi ait 22 adet sözleri / alıntıları ve hayatı yer almaktadır. Muhyiddin İbn Arabi kimdir? Ölüm / doğum tarihi kaçtır? Muhyiddin İbn Arabi mesleği, nereli, hayatının özeti, kısaca özgeçmişi, kaç yaşında gibi bilgilere ulaşacaksınız.

Muhyiddin İbn Arabi
  • Adı: Muhyiddin İbn Arabi
  • Doğum: 25 Temmuz 1165
  • Ölüm: 8 Kasım 1240
  • Mesleği: İslam düşünürü ve şairdir
Muhyiddin İbn Arabi Kimdir Sayfası

Bu sayfada Muhyiddin İbn Arabi hayatının özeti yani kısaca hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Muhyiddin İbn Arabi sayfasında hata veya düzeltme bildirimi için lütfen çekinmeden bizimle irtibata geçiniz. Bildirin.

Muhyiddin İbn Arabi, İslam dünyasında büyük bir etki yaratmış olan ünlü İslam filozofu, düşünürü ve mistik şairdir.

Muhyiddin İbn Arabi, Endülüs (bugünkü İspanya) bölgesinde doğmuş ve hayatının büyük bir kısmını Mağribi ve Doğu İslam dünyasında seyahat ederek geçirmiştir.

Muhyiddin İbn Arabi, tasavvuf geleneği içerisinde önemli bir yer tutar ve Şeyhü'l-Akbar (En Büyük Şeyh) olarak da anılır. Çeşitli eserleri ve yazıları, İslam felsefesi ve mistisizmi üzerine derinlemesine düşünceler içermektedir.

Bazı önemli eserleri arasında Fütuhat-ı Mekkiye (Mekkî Açıklamalar), Füsûsu'l-Hikem (Hikmetler Sıralaması) ve El-Futuhatü'l-Mekkiyye (Mekkî Açıklamalar) yer almaktadır. Bu eserler, İbn Arabi'nin felsefi ve mistik düşüncelerini açıkladığı başlıca kaynaklardır.

Babası, kendisinde bir değişiklik olduğunu fark ederek İbnü'l-Arabî ile görüşmek isteyen filozof İbn Rüşd'e ondan bahsetmişti. İbn Rüşd, gerçek bilginin akıl yoluyla elde edildiğini savunurken İbnü'l-Arabî; gerçek bilginin sadece aklımızdan vücuda gelmediğine, böyle bir bilginin daha çok tasavvuf yoluyla elde edilebileceğine inanıyordu.

Muhyiddin İbn Arabi'nin  görüşleri, zamanla farklı yorumlar ve tartışmalarla karşılaşmıştır ve İslam dünyasında geniş bir etki bırakmıştır. Onun fikirleri, tasavvuf düşüncesinin gelişmesine ve İslam felsefesi üzerinde derin bir etkisi olmuştur. Aynı zamanda şiirlerinin güzelliği de takdir edilir ve Divan edebiyatında önemli bir yeri vardır.Ancak, Muhyiddin İbn Arabi'nin fikirleri bazı dönemlerde tartışmalı olmuş ve farklı düşünce okulları arasında çatışmalara neden olmuştur. Onun eserlerinin yorumlanması ve anlaşılması uzmanlık ve derin bilgi gerektiren bir konudur. Ancak genel olarak, Muhyiddin İbn Arabi, İslam dünyasında derin ve önemli bir düşünür olarak kabul edilmektedir.

Muhyiddin İbn Arabi'nin önemi

- Tasavvuf ve mistisizmdeki rolü: Muhyiddin İbn Arabi, İslam dünyasında önemli bir tasavvuf bilgini ve mistik şair olarak kabul edilir. Onun felsefi düşünceleri, tasavvuf geleneğine büyük katkı sağlamış ve bu alanda etkili olmuştur. Tasavvufun derinliklerini ve ruhani boyutlarını anlama çabası, Muhyiddin İbn Arabi'nin yazılarında açıkça görülmektedir.
- İslam felsefesi ve metafiziği: Muhyiddin İbn Arabi, İslam düşünce geleneğindeki filozoflar arasında öne çıkan isimlerden biridir. Metafizik ve varlık felsefesi üzerine önemli düşünceleri bulunmaktadır. Onun eserleri, İslam felsefesi alanında ileri düzeyde teorik düşünceler içerir ve çağdaş düşünürler üzerinde derin bir etkisi olmuştur.
- Kültürel ve edebi miras: Muhyiddin İbn Arabi, zengin ve etkileyici bir edebi mirasa sahiptir. Şiirleri, güzellikleri ve derin anlamlarıyla tanınır ve Divan edebiyatında önemli bir yer tutar. Aynı zamanda, eserlerinde dile getirdiği düşünceler, İslam dünyasındaki sanat, edebiyat ve kültürün gelişmesine de katkıda bulunmuştur.
- Farklı kültürlerde etkisi: Muhyiddin İbn Arabi'nin düşünceleri, sadece İslam dünyasında değil, aynı zamanda Batı dünyasında da ilgi görmüş ve etkili olmuştur. Batı düşünce geleneğindeki bazı filozoflar ve düşünürler, onun fikirlerinden etkilenmiş ve onun eserlerini incelemişlerdir.

Ancak, Muhyiddin İbn Arabi'nin fikirleri, zaman içinde farklı yorumlara ve anlayışlara tabi olmuştur ve bazı dönemlerde tartışmalara neden olmuştur. Onun eserlerinin anlaşılması ve yorumlanması, uzmanlık ve derin bilgi gerektiren bir konudur. Ancak genel olarak, Muhyiddin İbn Arabi'nin düşünceleri, İslam düşünce tarihinde ve kültürel mirasta önemli bir yer tutar ve hala günümüzde de ilgiyle incelenmektedir.

Türkçe'de Muhyiddin İbn Arabi'nin eserleri
Fusus'ül-Hikem
Fütuhat-ı Mekkiye
Fususu'l - Hikem Tercüme ve Şerhi I
Arzuların Tercümanı
Fenâ Risâlesi
Fenâ Risâlesi - Arzuların Tercümanı
Marifet Kitabı
Marifet ve Hikmet
Nurlar Hazinesi
Saatlerin Hazinesi
Tedbirât-ı İlâhiyye -Tercüme ve Şerhi
Ahadiyyet Risalesi
Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi
Bir Sufinin Portresi/ Şeyh-i Ekber'in Kaleminden Zunnun-ı Misri

Muhyiddin İbn Arabi Sözleri 22 Adet

Aşağıdaki Muhyiddin İbn Arabi sözleri hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız veya sayfamızda bulunmayan Muhyiddin İbn Arabi sözlerini sayfaya ilave etmemizi istiyorsanız irtibata geçiniz. Bildirin.

Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe susuzlukları artar.

Hiç bir şeyin hakikatini idrak ediyor değilim Nasıl edeyim ki, ben de o şeyin bir parçasıyım.

Hiç bir şeyin hakikatini idrak ediyor değilim nasıl edeyim ki, ben de o şeyin bir parçasıyım.

Sakın başkalarının ayıpları ile meşgul olup da kendini unutma. Bu hal, kalp körlüğü getirir.

Sen içine dön, yalnız dışınla meşgul olma. Çünkü sen cisminle değil, ruhunla insansın.

En yüksek makam bilgi, en yüksek hal ise sevgidir.

Üç şeyden kork: Allah'tan, nefsinden ve Allah'tan korkmayandan.

Bizler kirlenmemekle değil, temizlenmekle yükümlüyüz.

Bilmediği konuda sorması gerektiğini bilmemek de cahilliğin bir parçasıdır.

Sınanmanın sebebi, kimden meydana gelirse gelsin, iddianın varlığıdır !
İddia her nerede bulunursa , sınanma orada gerçekleşir.
Kim kendini bir özellikle nitelerse , o özelliğe göre sınanır!

Parmakla gösterilmeye heves etme.
Seni kimse tanımazsa tanımasın.
Allah'ın seni bilmesi kafidir.

Bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz oğul, Allah kimin yanındaysa O kazanır.

Utanma duygusuna önem ver. Çünkü Allah Hayy'dır. Allah'tan haya etmek, O'nun razı olmadığı şeyi terk etmekle olur.

Dünya hayatına meyledenler deniz suyu içenlere benzerler. İçtikçe susarlar, susadıkça içerler.

Allah ilmi sadece sevdiğine, hali sevdiğine ve sevmediğine verir. Çünkü ilim sabit, hal gidicidir.

Her eylem, her hareket ilahi bir amaç için olmalıdır.

Hakiki nasihat edenin dostu az olur.

Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe, susuzlukları artar.

Umarım bu aşkı yüreğime yerleştiren kudret, Birgün bir yerlerde karşılaştırır bizi.

Kazanmak istiyorsan, önce çalış. Hürmet görmek istiyorsan, önce hürmet et. Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi öğren.

Eğer aşığın sevgisinde herhangi bir akıl kırıntısı kalmışsa o akıl,
Aşığı Sevgilisinden alıkoyar, başkasını düşünmeye fırsat verir.
Bu sevgi saf ve gerçek değil ancak nefsindendir.
Bir sufi şöyle demiştir: Akıl ile irade edilen sevgide hayır yoktur.

Hayırlı bir şey söylemiş veya hayırlı bir şeye delalet etmiş isen evvela onu kendin işle. İlk nasihati nefsine yap. İnsanlar, evvela insanın işine bakarlar, sözlerine değil.

Yorumlar 13 Adet

Perihan

Emrullah

Dünyalı, oradaki maksat Allah’ın gözünden düşmekten korkmaktır. Çünkü Allah, senin tüm maddiyatın üzerinde tasarruf sahibi olduğu maneviyatın üzerinde de tasarruf sahibidir. Seni alır ve kendisinin hiç razı olmadığı bir yere bırakır ve seni de bu durumdan memnun eder. Eder ki “Allah” diyemeyesin.
Allah’a zalimlik isnat etmiyorum. Allah bunu yaparsa kalbinde bir bozukluk olduğu için yapar.

Elhasıl; Allah’ı kaybeden neyi kazanır, O’nu kazanan neyi kaybeder.

Perihan

rane char

[29052] numaralı söz için:
hi bçirfikrim yok

Perihan

Gülseren Bilgin

[29054] numaralı söz için:
Yanlış düşünmüyorum. Doğru.

Perihan

Tuğba

Allah senden razı olsun

Perihan

Saadet

Muhyiddin İbn Arabi çok derin bir ilim sahibi. Kahin, sırlara vakıf harika bir insan.. Allah ondan razı olsun...

Perihan

muhse

ne mübarek bir insan.

Perihan

H@di

Felsefe matematik fizik kimya gerisi boş dünya

Perihan

adnan mengi

Büyük ıslam alimi yargılamak kişiye birşey kazandırmaz kanımca tefekkür le anlamak için sabırlagayret gerekmekte.. ALLAH BONDAN RAZI OLSUN...

Perihan

oguz

Ilyas Taskin...
sen git neye taparsan tap, Kimme karisamaz ama burrada salada sindica .... insanlarin degerleri ile alayci yorumlar yazma

Perihan

ilyas taşkın

Allahın sonsuz rahmeti üzerine olsun..!

Perihan

DÜnyalı

Üç şeyden kork: Allah'tan, nefsinden ve Allah'tan korkmayandan. / Muhyiddin İbn Arabi

Hayırdır niye korkuyoruz ki? Hem yaratacak hem kork benden diyecek iyide bu korkutmadan maksad nedir?
"Onlara korku yoktur, onlar mahsunda olmazlar" demiyor muydu ay

Perihan

Muhittin güney

Gercek İslam düşünürü alimi mutasavvıf din bilgini Allah ondan razı olsun

Perihan

bir dunyali

Ghandiyi okursunuz översiniz de ,su islam alimine bir tek yarum yazaniniz yok yazik be...

Yorum Yaz

söz kimin Alfabetik Liste