Jacques Derrida Sözleri ve Hayatı

söz kimin

Bu sayfada Fransız filozof, edebiyat eleştirmeni Jacques Derrida ait 15 adet sözleri / alıntıları ve hayatı yer almaktadır. Jacques Derrida kimdir? Ölüm / doğum tarihi kaçtır? Jacques Derrida mesleği, nereli, hayatının özeti, kısaca özgeçmişi, kaç yaşında gibi bilgilere ulaşacaksınız.

Jacques Derrida
  • Adı: Jacques Derrida
  • Doğum: 15 Temmuz 1930
  • Ölüm: 9 Ekim 2004
  • Mesleği: Fransız filozof, edebiyat eleştirmeni
Jacques Derrida Kimdir Sayfası

Bu sayfada Jacques Derrida hayatının özeti yani kısaca hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Jacques Derrida sayfasında hata veya düzeltme bildirimi için lütfen çekinmeden bizimle irtibata geçiniz. Bildirin.

Jacques Derrida, Cezayir doğumlu Fransız filozof ve düşünürdür.

En çok deconstruction (yapısöküm) adını verdiği felsefi yaklaşımıyla tanınır. Jacques Derrida, dilin ve metinlerin karmaşıklığını, anlamların sürekli kayganlığını ve hiyerarşilerin sorgulanması gerektiğini vurgulayan bir felsefi perspektife sahipti.

Jacques Derrida'nın düşünceleri, özellikle metinlerin ve sembollerin yorumlanmasında geleneksel yaklaşımlara karşı çıkar. Ona göre, metinlerde sabit ve mutlak bir anlam aramak yerine, anlamlar çoklu ve sürekli değişen ilişkiler ağının ürünüdür. Jacques Derrida, bir metnin içsel çelişkilerini ve yorumlardaki çeşitliliği vurgular, bu da farklı yorumların ve perspektiflerin eşit derecede geçerli olabileceği anlamına gelir.

Jacques Derrida, ayrıca "logocentrism" (sözcükmerkezcilik) kavramını geliştirdi. Bu kavram, dilin bir düşüncenin tam ve kesin bir ifadesi olarak kabul edildiği ve gerçeğe doğru ilerlediği fikrine dayalıdır. Jacques Derrida'ya göre ise dilin kendisi değişkendir ve gerçekliği sabitlemek yerine onu sürekli bir hareketlilik içinde tutar.

1960'lı yıllardan itibaren, geniş bir akademik kesimin ilgisini çekmeye başladı. Özellikle köktenci eleştirileri ve yazının doğasıyla ilgili teorik önermeleriyle düşünce tarihine yeni bir bakış açısı getirdi. Jean Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche, Andre Gide, Paul Valery, Albert Camus gibi yazarları erken dönemde inceleyen Derrida, Henri Bergson ve Jean Paul Sartre'ın etkisiyle felsefi çalışmalara yöneldi.Jacques Derrida'nın felsefi çalışmaları, edebiyat, sanat, siyaset, toplumsal yapılar ve dilin doğası gibi birçok alanda etkili olmuştur. sozkimin.com Onun düşünceleri, postyapısalcılık akımının önemli bir parçasıdır ve felsefi tartışmalara ve kültürel analizlere büyük ölçüde katkıda bulunmuştur.

Jacques Derrida'nın önemi ve etkileri

Deconstruction (Yapısöküm): Jacques Derrida'nın en bilinen ve etkili kavramlarından biri olan "deconstruction," geleneksel düşünce biçimlerini sorgular. Bu yaklaşım, metinlerde ve dilde sabit ve mutlak bir anlam aramanın yerine, anlamın sürekli değişen ve çelişkili ilişkiler ağı içinde var olduğunu vurgular. Bu şekilde, anlamın çeşitliliği ve çoklu yorum imkanı vurgulanır.

Dil ve Metafizik Eleştirisi: Jacques Derrida, dilin ve düşüncenin gerçekliği ifade etme yetisinin sorgulanması gerektiğini savunmuştur. Ona göre, dil ve semboller gerçekliği sabitlemek yerine sürekli olarak değişen ve kayganlaşan anlamlarla doludur. Bu görüş, geleneksel metafizik anlayışlarını sarsar.

Sözcükmerkezcilik (Logocentrism): Jacques Derrida'nın "logocentrism" kavramı, dilin ve düşüncenin merkezde olduğu anlayışlara eleştiri getirir. Dilin kendisi değişken ve hareketli olduğundan, kesin ve sabit bir gerçeklik ifadesi bulunmaz.

Edebiyat ve Kültürel Analiz: Jacques Derrida'nın düşünceleri, edebiyatın ve kültürel ürünlerin anlamını anlamak için yeni yollar açmıştır. Edebiyat eserlerinin çeşitli katmanlarını ve içsel çelişkilerini inceleyerek, farklı yorumlara olanak tanır.

Felsefi Eleştiri: Jacques Derrida'nın eleştirel yaklaşımı, geleneksel felsefe, yapısalcılık ve analitik felsefe gibi alanları sorgular. Bu eleştiri, felsefi düşüncenin yeni yollarını keşfetmeye teşvik eder.

Postyapısalcılık Akımına Katkı: Jacques Derrida'nın çalışmaları, postyapısalcılık akımının temel taşlarından birini oluşturur. Bu akım, geleneksel düşünce biçimlerini sorgulayarak, dilin ve anlamın doğasını daha geniş bir perspektiften ele alır.

Çeşitlilik ve Plüralizm: Jacques Derrida'nın felsefi yaklaşımı, farklı yorumların ve perspektiflerin eşit derecede geçerli olabileceğini vurgular. Bu da çeşitliliği ve plüralizmi destekler.

Jacques Derrida'nın bazı kitapları ve eserleri
De la Grammatologie,1967
La Dissemination (Yayılım),1972
Marges de la philosophie (Felsefenin Kıyıları),1972
La verite en peinture(Resim olarak gerçek), 1978
La cartepostale(Kartpostal), 1980
Psyche, inventions de l’autre (Psyche, Ötekinin icatları),1987
Du Droit a la philosophie (Felsefe Hakkı Üzerine), 1990
Apories(Açmazlar), 1996
L’Autre cap (Öteki Hedef/Başka Baş),1991

Jacques Derrida Sözleri 15 Adet

Aşağıdaki Jacques Derrida sözleri hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız veya sayfamızda bulunmayan Jacques Derrida sözlerini sayfaya ilave etmemizi istiyorsanız irtibata geçiniz. Bildirin.

Bildiklerimi nasıl söylerim, birden çok anlamı olan kelimelerle?

Bağışlama olmamalıdır. Bağışlama olanaksızdır. Bağışlamamak gerekir. Bağışlamak gerekli değildir.

Akıllı kişi konuşur çünkü söyleyecek şeyleri vardır. Aptal insan konuşur çünkü birşeyler söylemek zorundadır.

Bağışlamanın ya da en azından unutmanın zamanı geldi mi?

Söylemlerin anlaşılmak gibi bir derdi vardır.

Sessizlik, kelime olmayan bir kelimedir; nefes de nesne olmayan bir nesne.

Seçmek ile seçilmek arasında ne fark olabilir, seçimi kabullenmekten başka çare olmadığında?

Düşüncemi felsefi tarzda ifade etmekten kaçınamadım. Fakat filozoflara seslenmiyorum ben.

Sessizlik fikri savunmasız bırakıyor insanı!

Kim bilebilir hiçbir şey bilmemenin ne demek olduğunu?

Bildiklerimi nasıl söylerim birden çok anlamı olan kelimelerle?

Işığın belki tersi yoktur; varsa da asla gece değildir.

Ve felsefe herhalde, deliliğe en yakın noktada, delirme kaygısı için bir tesellidir.

Hakikate susamışlık, insanlığın en soylu tutkusudur.

Gerçeklik, yanılsama olduğu unutulan yanılsamadır.

Yorumlar 0 Adet

Burası çok ıssız, henüz yorum yazılmamış.

İlk yorum yazan sen ol!

Yorum Yaz

söz kimin Alfabetik Liste