Hz Muhammed Sözleri ve Hayatı

Bu sayfada Hz Muhammed 294 adet sözü ve hayatı yer almaktadır. Hz Muhammed kimdir? Ölüm / doğum tarihi kaçtır? Hz Muhammed Mustafa mesleği, nereli, hayatının özeti, kısaca özgeçmişi, kaç yaşında gibi bilgilere ulaşacaksınız.

Hz Muhammed
Bu sayfada Hz Muhammed hayatının özeti yani kısaca hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Hz Muhammed Mustafa sayfasında hata veya düzeltme bildirimi için lütfen çekinmeden bizimle irtibata geçiniz.
İslam Peygamberi oIan ve PeygamberIer Peygamberi oIarak biIinen Hz Muhammed Mustafa 571 yıIında Mekke'de dünyaya gözIerini açmıştır. Mekke'nin en büyük aiIesi oIan Kureyş kabiIesinin HaşimoğuIIarı soyundan geIir. Babası Abdullah annesi ise Aminedir. Doğmadan önce babasını 6 yaşına geIdiğinde ise annesini kaybetmiştir. Bu sebepIe henüz 6 yaşında çoğu şeyden bihaber yetim ve öksüz bir hayat onu beklemiştir. Gençlik döneminde doğruIuğu, dürüstIüğü, akıIIı ve oIgun davranışIarı iIe Mekke'de birçok kişinin takdirini topIamış ve insanIar arasında çok seviIen biri oImuştur. Bazılarının onu sevmemesinin en önemIi nedeni ise putIara iIgi göstermemesi ve onIara taρmamasıdır. Mekke'de ona ''MuhammedüI emin'' derIerdi. Yani dürüst Muhammed anIamına geIirdi.

Mekke'de ticaret iIe uğraşan ve Kureyş'in zengin ailelerinden biri oIan Hz Hatice iIe evIenmiş ve bir süre ticaret iIe uğraşmaya devam etmişIer. O dönemIerde Кabe'nin onarımı iςin anIaşamayan kabiIeIer ortayı bulması adına Hz Muhammed'in yanına gitmişIer bu durum gösteriyor ki Hz Muhammed ıIımIı ve dürüst kararIarı iIe daima haktan yana bir karar verecektir.

Tek tanrı inancına sahip oIan Hz Muhammed beIIi dönemIerde Hira mağarasına giderek burada düşüncelere daIardı. 610 yıIının Ramazan ayının 27. Gecesinde CebraiI iIk vahiyi indirmiştir. sozkimin.com 40 yaşında oIan Hz Muhammed peygamber ilan ediImiştir.

Kendisine peygamberIik indikten sonra çevresindekiIere bunu anIatmak ve bu süreci insanIara inandırmak beIki de hayatının en zor dönemleri oImuştur. Zira ona inanmayan ve onunIa daIga geçen birçok Mekkeli oImuştur. Hz Muhammed'in peygamber oIduğunu inana iIk MüsIümanIar Hz. Hatice, Hz AIi, Hz Ebubekir ve Zeyd'dir.

ZamanIa İsIamiyet yayıImaya başIamış ve Hz Muhammed birçok sahabe ile mücadeIe vermeye başIamıştır. İsIamiyet yayıImaya başladıkça MüsIümanIara yaρıIan işkenceIer de artmaya başIamış. Bunu gören AIIah'ın peygamberi MüsIümanIarın göç etmesini istemiştir. КaIanIar ise MekkeIi MüslümanIar ile her türIü iIetişimIerini kesmişIerdir. Hz Muhammed MüsIümanIığın ve İsIamiyet'in yayıIması adına Medine'de de büyük uğraşlar vermiştir. ÖzeIIikIe hicret oIayından sonra İsIamiyet hızIa yayıImaya başlamıştır. İsIamiye uğruna yaρıImış oIan savaşIar iIe on binIerce şehit veriImiş.

Hicret devam ederken hicretin onuncu yıIında Hz Muhammed Mekke'ye hacca gitmiş ve burada yaρmış oIduğu konuşmaya ise Veda Hutbesi deniImiştir. Veda hutbesinde birçok konuya açıkIık getiren Peygamberimiz tüm insanIarın kardeş olduğu vurgusunu yaρmıştır. 8 Haziran 632 yıIında Medine'de 63 yaşında hayata gözIerini yumarak ebediyete uğurIanmıştır.
Hz Muhammed Sözleri ( 294 adet )
Unutmayın: yaktığınız can kadar canınız yanacak ve üzdüğünüz kadar üzüleceksiniz. / Hz Muhammed
Öc almaya gücü yeterken, af ile muamele eden kimse ne azizdir. / Hz Muhammed
Sakın kınamayın, çünkü kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz. / Hz Muhammed
Ne mutlu yaptığı suçtan pişman olup ağlayana. / Hz Muhammed
Senin doğru söylediğine inanan bir adama yalan söylemen, en büyük hainliktir. / Hz Muhammed
Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize hased etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. / Hz Muhammed
Ya alim ol veya talebe ol veya dinleyen ol veya bunları seven ol. Beşincisi olma, yoksa helak olursun. / Hz Muhammed
Öc almaya gücü yeterken, af ile muamele eden kimse ne azizdir. / Hz Muhammed
İncittiğiniz insanın ve kırdığınız gönlün bedduasından korkun. / Hz Muhammed
Bir elime ayı, diğer elime güneşi verseler yine de davamdan vazgeçmem. / Hz Muhammed
Unutmayın: yaktığınız can kadar canınız yanacak ve üzdüğünüz kadar üzüleceksiniz. / Hz Muhammed
İçinizde en kötü olanlar, hata ve mazeret kabul etmeyenler ve kusurları bağışlamayanlardır. / Hz Muhammed
Kişinin dini aklıdır, aklı olmayanın dinide yoktur. / Hz Muhammed
İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz. / Hz Muhammed
Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateşi söndüren de sudur. Onun için, biriniz öfkelenince hemen abdest alsın! / Hz Muhammed
Bir erkek karısına baktığı, karısı da kendisine baktığı vakit Allah her ikisine rahmet nazarı ile bakar ve erkek karısının elini tuttuğu zaman her ikisinin de günahları parmakları arasından dökülüp gider. / Hz Muhammed
Sözlerinizdeki fazlalık, kalplerinizdeki eğrilik olmasaydı, gördüğümü görür ve duyduğumu duyardınız. / Hz Muhammed
Ey ümmet, sizin için bilmedikleriniz hususunda korkmuyorum, lakin bildiklerinizi nasıl tatbik ediyorsunuz, ona dikkat edin! / Hz Muhammed
Bir topluluğunun efendisi, onlara hizmet edendir. / Hz Muhammed
Bilginin mürekkebi, şehidin kanından daha kutsaldır. / Hz Muhammed
En üsttün sadaka aç bir canlıyı doyurmandır. / Hz Muhammed
Hz. Aişe (r. ah. ) Şöyle anlattı: allah resulü (a. ş. ) temizleneceği zaman temizlenmeye, taranacağı zaman taranmaya, ayakkabı giyeceği zaman giymeye muhakkak sağdan başlamayı severdi. / Hz Muhammed
Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremezler. / Hz Muhammed
Allahım! Önceden işlediğim, geride bıraktığım, gizliden işlediğim, alenen işlediğim, ölçüyü aştığım ve senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. İleri götüren sensin, geride bırakan da sensin. Senden başka hiçbir hak mabut yoktur. / Hz Muhammed
Müslüman dilinden ve elinden müslümanların güvende olduğu kişidir. Mü'min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir. / Hz Muhammed
Cennette reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez. / Hz Muhammed
İslam'ın dışında bir millet üzerine yemin eden, söylediği gibidir. (onlardandır) / Hz Muhammed
Ümmetim 73 fırkaya ayrılır, bid'at ehli olan 72'sı cehenneme gider. Yalnız bir fırka kurtulur. Cehennemden kurtulan fırka, benim ve eshabımın gittiği yolda gidenlerdir. / Hz Muhammed
Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir. / Hz Muhammed
Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. / Hz Muhammed
Gece şu taraftan doğudan gelince, gündüz de şu taraftan batıdan gidince, güneş de batınca oruçlu orucunu açmıştır. / Hz Muhammed
Kim itaatten bir el kadar ayrılırsa, kıyamet gününde allah'ın huzuruna lehinde hiç bir delili olmadığı halde kavuşur. Kim de boynunda (halifeye) beyat olmadığı halde ölürse cahiliye ölümüyle olmuş olur. / Hz Muhammed
İslam cemaatinden bir karış da olsa ayrılan, boynundan islam bağını çözmüş demektir. / Hz Muhammed
At yâ sa'd! Anam babam sana feda olsun. ( ühüd savaşı sırasında, müslümanların en büyük okçularından sa'd bin ebi vakkas 'a.) / Hz Muhammed
Kim yalanı ve onunla ameli terketmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini bırakmasına allah'ın ihtiyacı yoktur. / Hz Muhammed
Kendisini fakir gösteren kimse, fakirleşir. / Hz Muhammed
Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir! / Hz Muhammed
Hayra vesile olan, hayri yapan gibidir. / Hz Muhammed
Pehlivan, herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan, ancak öfke zamanında kendini tutan kimsedir. / Hz Muhammed
İman, yetmiş kusur derecedir. En üstünü lâ ilâhe illallah allah'tan başka ilah yoktur sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır. / Hz Muhammed
Kim mahlûkun rızasını, halıkın gazabıyla kazanmaya çalışırsa, allah-u teala o mahluku ona musallat eder. / Hz Muhammed
Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. / Hz Muhammed
Sizden biriniz, (din) kardeşinin aynasıdır. Öyle ise onun üzerinde rahatsız edici bir şey gördüğünde gidersin. / Hz Muhammed
Münafıklığın alameti üçtür : konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiği zaman sözünde durmaz, emanete hıyanet eder. / Hz Muhammed
Rabb olarak allah'a, din olarak islam'a, peygamber olarak muhammed (s. a. v) erazi olan kişi imanın tadını tatmış demektir. / Hz Muhammed
Babanın duası hiçbir engelle karşılaşmadan Allah'ın huzuruna çıkar. / Hz Muhammed
Mü'minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; o'nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur. / Hz Muhammed
Secde anında gözlerinizi kapatmayınız, zira bu yahudilerin adetidir. / Hz Muhammed
İlim öğrenmek erkek kadın tüm müslümanlara farzdır. / Hz Muhammed
Hatice'nin sevgisi, benim rızkımdır. / Hz Muhammed
Allah, kitabı, resulü, mü'minlerin yöneticileri ve tüm müslümanlar için nasihattır. / Hz Muhammed
Kalbinden tam bir sadakatle allah'tan başka ilah olmadığına ve muhammed'in de allah'ın resûlu olduğuna şehadet eden bir kimseyi allah, cehennem ateşine haram kılar. / Hz Muhammed
Okumak, kadın ve erkek her müslümana farzdır. / Hz Muhammed
Kim gaza yapmadan ve içinde gaza yapma isteğini konuşturmadan ölürse, münafıklıktan bir çeşit üzere olur. / Hz Muhammed
Gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme girer. / Hz Muhammed
Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, cenab-ı hak ta onlara rahmetle bakar. Şayet erkek, hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider. / Hz Muhammed
Sözlerin en doğrusu allah'ın kitabıdır. Hayat tarzlarının en güzeli muhammed(s. a. v) in hayat tarzıdır. İşlerin en serlileri sonradan uyduranlardır. Her sonradan uydurulan şey bid'attır. Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık da cehennem'dedir. / Hz Muhammed
Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. / Hz Muhammed
Cennet annelerin ayakları altındadır. / Hz Muhammed
İnsanlar babalarından çok zamanlarına benzerler. / Hz Muhammed
Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi yapmam' dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır. / Hz Muhammed
Canı yakan sabretsin. Canı yakan da yanacağı günü beklesin. / Hz Muhammed
Bir insanın gerçek zenginliği , onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir . / Hz Muhammed
Sizin hayırlı olanınız aile efradına hayırlı olanınızdır. / Hz Muhammed
Sizin en hayırliniz, ailesine hayırlı olandır. / Hz Muhammed
İnsan oğlu ihtiyarladıkça ondaki iki haslet gençleşir: ihtiras tamah ve arzu. / Hz Muhammed
Rabbını gazablandıracak bir meselede sultanı hoşnud eden(etmeye çalışan) allah'ın dininden çıkmış olur. / Hz Muhammed
Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun seyabından hiçbir eksilme olmaz. / Hz Muhammed
Sizden bir kimse mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekât namaz kılsın. / Hz Muhammed
Ana babalarınıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilikte bulunsun. / Hz Muhammed
Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Kişi sevdiği ile beraber(hasrolünacaktır)dir. / Hz Muhammed
Vatan sevgisi imandandır. / Hz Muhammed
Konstantiniyye ( istanbul ) bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir. / Hz Muhammed
Allah, ümmetimin kalplerindeki kötü arzu ve meyılleri, söz ve fiil haline çıkarmadıkları müddetçe affeder. / Hz Muhammed
Kim allah ile kendisinin arasını düzeltir, güzel yaparsa; allah da onun, insanlarla arasını düzeltir, güzel yapar. Kim iç dünyasını (kalbini, niyetini) düzeltirse, allah da onun dişini (davranışlarını) düzeltir. / Hz Muhammed
Allah'a isyan olan bir hususta kimseye hiç bir itaat yoktur. İtaat ancak marufta şer'i ölçüler içerisindedir. / Hz Muhammed
Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa / Hz Muhammed
Öğrenmekten ve bilgiden daha üstün bir meziyet yoktur. / Hz Muhammed
Amellerin en hayırlısı sevdiğini allah için sevmek bugzettiğine de allah için bugzetmektir. / Hz Muhammed
Sizden birinizin, arzusu benim getirdiğim (kur'an'a şeriat)e uymadıkça kâmil imanla iman etmiş olamaz. / Hz Muhammed
Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. / Hz Muhammed
Allah'tan faydalı ilim isteyin ve fayda vermeyen ilimden allah'a sığının. / Hz Muhammed
En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır. / Hz Muhammed
Allah'tan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zulmedene allah, şiddetle azap eder. / Hz Muhammed
Rüşvet veren de alan da cehennemdedir. / Hz Muhammed
Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler halka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir (kuraklık ve kıtlık başlar). İslam toplumunda yaşayan gayr-i müslimlere verilen sözler (taahhütler) yerine getirilmediğinde de düşman, müslümanlara galip gelir. / Hz Muhammed
Sana emanet edilen şeyi iyi sakla, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoş gör ve hıyanete hıyanetlikle karşılık verme. / Hz Muhammed
Bir anlık tefekkür bin yıl nafile ibadetten hayırlıdır. / Hz Muhammed
Temizlik imanın yarısıdır. / Hz Muhammed
Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası. / Hz Muhammed
Ne yaparsan, onun karşılığını göreceksin. / Hz Muhammed
Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, ya da seven ol! Bunların dışında bir beşincisi olma; helak olursun. Beşincisi ise, ilme ve ilim ehline buğzetmemendir. / Hz Muhammed
Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. / Hz Muhammed
Dul ve fakirlere yardım eden kimse, allah yolunda cihad eden veya gündüzleri nafile oruç tutup, gecelerini nafile ibadetle geçiren kimse gibidir. / Hz Muhammed
Allah-u teala buyuruyor: / Hz Muhammed
Kıyamet gününde allah, kullarından birini çağırır, huzurunda durdurarak malının hesabını sorduğu gibi, makamının da hesabını sorar. / Hz Muhammed
Kur'an-ı kerîm'i müslüman nesillere öğretmek, kur'an'ın korunması konusunda onlara mes'uliyetlerini hissettirmek, ona dil uzatanlara karşı müdafaa görevini yerine getirmek, her müslümanın vazifesidir. / Hz Muhammed
Şu 6 şeyi devamlı yapacağınıza dair bana söz verin; ben de cennete gireceğinize kefil olayım: konuştuğunda hep doğru söyleyin, söz verdiğinizde hep sözünüzde durun, size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin, namusunuzu titizlikle koruyun, gözlerinizi haramdan sakının. Haramın her türlüsünden çekinin. / Hz Muhammed
Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın buyurmuştur. / Hz Muhammed
Üç şeyden dolayı ümmetim için korkuyorum: ihtiraslı olmak, heva-hevese uymak ve sapık önder. / Hz Muhammed
Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o onlardandır. / Hz Muhammed
Bir gün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın. / Hz Muhammed
Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.(mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez) / Hz Muhammed
İşler ehil olmayana verildiğinde kıyameti bekleyin. / Hz Muhammed
En hayırlı evli erkek, eşine en iyi davranandır. / Hz Muhammed
Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın. / Hz Muhammed
Sizden kim (şeriata uymayan) bir kötü iş görürse onu eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle bugzetsin. Bu sonuncusu ise imanın en zayıf mertebesidir. / Hz Muhammed
Ahir zamanda pek az bulunan şey, güvenilecek kardeş ve helal yoldan kazanılan paradır. / Hz Muhammed
Ölmeden önce olunuz. (ölmünden önce allah'a ulasınız.) / Hz Muhammed
Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur. / Hz Muhammed
Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır. / Hz Muhammed
Nefsim kudretinin elinde olan allah'a yemin ederim ki, ben kendisine babasından ve çocuğundan daha sevgili oluncaya kadar sizden biriniz kamil imanla iman etmiş olmaz. / Hz Muhammed
Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar. / Hz Muhammed
Sizden her kim, bir hurmanın yarısı ile de olsa kendini ateşten korumaya gücü yeterse bunu yapsın. / Hz Muhammed
Birinizin yamalı bir elbise giymesi, kendisine güven duyulan bir görünüm vererek bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir. / Hz Muhammed
Kim allah'ı gazaplandırmakla bir güç sahibini(hükümdarı vb) hoşnut ederse, allah'ın dininden çıkmış olur. / Hz Muhammed
Sana sıkıntı veren şeylere karşı sabretmende bir çok hayır vardır. / Hz Muhammed
Koşarak yürümek mu'min'in değerini yok eder. / Hz Muhammed
Eller üç kısımdır: alan el, veren el ve tutan el. Bunların en iyisi ise veren eldir. / Hz Muhammed
İnsanlara layık oldukları değeri verin. / Hz Muhammed
Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır. / Hz Muhammed
Akıllı kişi nefsine hâkim olup ölümden sonrası için iş yapandır. Aciz akılsız kişi ise nefsini arzularına tabi kılıp sonrada allah'a karşı temennide bulunandır. / Hz Muhammed
Cihad, kıyamet gününe kadar geçerli bir emirdir. / Hz Muhammed
Merhamet etmeyene merhamet edilmez. / Hz Muhammed
Bizi aldatan bizden değildir. / Hz Muhammed
Oruçlu için iki sevinç vardır: biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan kökü (haluf), allah indinde misk kokusundan daha hoştur. / Hz Muhammed
Allah hüzünlü kalbi sever. / Hz Muhammed
Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. / Hz Muhammed
Hangi arkadaş daha üstündür? Diye resulullah(sav)'a sorulunca şöyle buyurdu: allah'ı hatırladığında sana yardım eden, allah'ı unuttuğunda ise sana hatırlatan kimsedir. Halkın en kötüsü kimlerdir? Diye sorduklarında resulullah(sav) fesada bulaşan âlimlerdir. Buyurdu. / Hz Muhammed
Ümmetinin cemaatinin kimler olduğu hakkında resulullah(sav)'a soru soran bir kişiye şöyle buyurdu: :ümmetimin cemaati, az olsalar da hak ehli olanlardır. / Hz Muhammed
İman, yetmiş kusur şubedir ve utanma imandan bir şubedir buyurmuştur. / Hz Muhammed
Dört şey peygamberin sünnetlerindendir: haya, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek. / Hz Muhammed
Kıyamet gününde bilginlerin mürekkebi şehitlerin kanıyla tartılır. / Hz Muhammed
Yiyip şükreden kimse, oruç tutup susan kimseden daha üstündür. / Hz Muhammed
Bir anlık iyi düşünce, bir gece sabaha kadar yapılan ibadetten hayırlıdır. / Hz Muhammed
Kişi din kardeşine kâfırlık isnad ederse, bu isnad ikisinden birine döner. / Hz Muhammed
İnsanların en hayırlısı, ahlaki en güzel olanıdır. / Hz Muhammed
İbn ömer'in (r. ahm. ) Rivayet ettiğine göre: hz. Peygamber (a. ş. ), kardeşine utanma nasihatı vermekte olan bir adamı duyunca utanmak imandandır buyurdu. / Hz Muhammed
Haset , ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder. / Hz Muhammed
Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. / Hz Muhammed
İki nimet vardır ki insanların çoğu onun kıymetini bilmezler: vücut sağlığı, vicdan rahatlığı. / Hz Muhammed
Bilginlere itaat ediniz, çünkü onlar dünya ve ahiretin kandilleridir. / Hz Muhammed
Nerede olursan ol allah'a karşı gelmekten sakin; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. / Hz Muhammed
Bir hastanın yanına varsanız, size dua etmesini söyleyin, çünkü onun dua'sı meleklerin dua'sı gibidir... / Hz Muhammed
Ali bedenimde baş gibidir. / Hz Muhammed
Dilleriyle insanları kıranları, ibadetleri temizleyemez. / Hz Muhammed
Yıldızlar (denizlerde yolunu kaybedenlerin) boğulmaktan emanda kalmalarına (kurtulmalarına) vesiledir; benim ehl-i beyt'im ise ümmetimin ihtilaftan emanda kalmalarına vesiledir. Bu yüzden arap'tan bir kabile onlarla muhalefet ederse ihtilafa düşer ve şeytanın hizbinde yer alır. / Hz Muhammed
İnsanları şiddetten ziyade ikna ile idarenin mümkün olduğunu daima hatırda tutmalıyız. / Hz Muhammed
Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer verirse, allah da ona değer verir. / Hz Muhammed
Mülk küfr ile yaşar, zulm ile yaşamaz. (adalet mülkün temelidir.) / Hz Muhammed
İlim bir hazinedir; anahtarı sormaktır. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü sormakla dört kimse mukâfat alır: soran, cevap veren, dinleyen ve onları seven. / Hz Muhammed
Ümmetim dınar ve derhemi (parayı, maddi varlıkları) yücelttiği zaman onlardan islam'ın heybeti kaldırılır. İyilikle emretmeyi terk ettikleri zaman da vahyin bereketinden mahrum kılınırlar. / Hz Muhammed
Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. / Hz Muhammed
Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız. / Hz Muhammed
Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun. / Hz Muhammed
Allah'ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. / Hz Muhammed
Kişinin dünya ve ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmesi, işlâm'inin güzelliğinden ileri gelir. / Hz Muhammed
Kim benim sünnetimi diriltirse (ihya eder ve yaşamında tatbik ederse) beni sevmiş olur. Beni seven de benimle beraber cennettedir. / Hz Muhammed
Kim kadir gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır. / Hz Muhammed
İçinizde ehli beytımın durumu, nuh peygamberin gemisine benzer. O gemiye binen kurtulur, binmeyen helak olur. / Hz Muhammed
Ana ve baba, cennet kapılarının tam ortasıdır. İnsanı cennete ulaştıracak en iyi şey, ana ve babaya iyilik etmektir. / Hz Muhammed
Kim, üzerinde ramazan ayının orucu olduğu halde ölecek olursa, (ölünün velisi) her bir gün yerine, bir fakire yiyecek versin. / Hz Muhammed
Alimlere uyunuz. Çünkü onlar, dünyanın kandilleri, ahiretin de lambalarıdır. / Hz Muhammed
Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. / Hz Muhammed
Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür. / Hz Muhammed
Hiçbir mümin diğer bir mümine, onun hidayetni artıran ve onu helak olmaktan koruyan faydalı sözden daha değerli bir hediye vermemiştir. / Hz Muhammed
Üç şey vardır orucu bozmaz: hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak. / Hz Muhammed
Evlat kokusu cennet kokusudur. / Hz Muhammed
İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun. / Hz Muhammed
Herhangi biriniz rüya görmezse üzülmesin. Çünkü ilmin derinliklerine dalan kimse, rüya görme özelliğini kaybeder. / Hz Muhammed
Allah sevdiği kulunun kalbini, sevdiği kulunun kalbiyle birleştirir. / Hz Muhammed
Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın. / Hz Muhammed
Bir saat sonra kıyamet kopacak olsa, elinize bir fidan almışsanız yine de onu dikiniz. / Hz Muhammed
Kavimler layık oldukları şekilde yönetilirler. / Hz Muhammed
Kim bir hayırlı işi yapmaya yönelirse, onu yapan kadar mukâfat alır. / Hz Muhammed
Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır. / Hz Muhammed
Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona allah yedirip içirmiştir. / Hz Muhammed
İnsanlara merhamet etmeyene allah merhamet etmez. / Hz Muhammed
Dostlukta da düşmanlıkta da aşırıya kaçmayın. / Hz Muhammed
İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek.. İşte bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir mu'minin ahlakında yer alamaz. / Hz Muhammed
İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz. / Hz Muhammed
Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız buyurmuştur. / Hz Muhammed
Cennet (nefse ağır geldiği için) hoşlanılmayan şeylerle, cehennem de şehvete hitap eden şeylerle kuşatılmıştır. / Hz Muhammed
Nasıl bir hayat yaşıyorsanız, öyle olursunuz. Nasıl öldüyseniz, öyle de dirilirsiniz. / Hz Muhammed
Mü'min, elinden dilinden başka müslümanların güvende olduğu kişidir. / Hz Muhammed
Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, allah da kıyamet günü onu(n kusurunu) örter. / Hz Muhammed
Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi, günahı işlemedikçe ölmez. / Hz Muhammed
Kim allah teala yolunda bir gün oruç tutsa, allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. / Hz Muhammed
Her sarhoşluk veren şey dinde yasaklanan içki olan hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır. / Hz Muhammed
Evlerinizin hayırlısı, içinde ikrama mazhar olan yetimin bulunduğu evdir. / Hz Muhammed
Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. / Hz Muhammed
Haksızlıkla bir makama ulaşan kimse, haddini aşmış sayılır. / Hz Muhammed
Bana benzemekten en çok uzak olanınız, cimri, ağzı bozuk ve çirkin söz söyleyen kimsedir. / Hz Muhammed
Şeref, edep iledir. Soy ile değildir. / Hz Muhammed
İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onlar arasında dini konusunda yapılan saldırılara sabırla karşı koyan, kör parçasını avuçlayan gibi olacak. / Hz Muhammed
Kıyamete yakın müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır. / Hz Muhammed
Şu dört şey kime verilirse, dört nimetten mahrum kalmaz: kendisine mağfiret dilemek (hasleti) verilen, bağışlanmaktan mahrum kalmaz. Şükretmek (hasleti) verilen, nimetin çoğalmasından mahrum olmaz. Tövbe etmek (hasleti) verilen, tövbesinin kabul olunmasından mahrum olmaz . Dua etmek (hali) verilen de icabet edilmekten mahrum olmaz. / Hz Muhammed
Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. / Hz Muhammed
İman ikiye ayrılır; yarısı sabır ve yarışı da şükürdür. / Hz Muhammed
Kişi mali, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir. / Hz Muhammed
Kur'an'ın haram kıldığını, helal sayan bir kimse, kur'an'a inanmamıştır. / Hz Muhammed
Arzusu ve hedefi allah'tan başka şey olarak sabahlayan allah(ın kulların)dan değildir. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen de onlardan değildir. / Hz Muhammed
Hacamat ettiren de, hacamat eden de orucunu açmıştır. / Hz Muhammed
Türkler size dokunmadıkça, siz onlara sakin dokunmayınız! Gün gelecek ümmetimin idaresi türkler 'in eline geçecektir. / Hz Muhammed
Biriniz yemeğe davet: edilince, oruçlu ise: ben oruçluyum desin. / Hz Muhammed
Sizler türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. / Hz Muhammed
Güzel söz sadakadir. / Hz Muhammed
İnsanların peygamberlerden öğreneğeldikleri sözlerden biri de: utanmadıktan sonra dilediğini yap! Sözüdür. / Hz Muhammed
Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda sizi sorguya çekmesin. / Hz Muhammed
Benim ehl-i beyt'ımı kendi aranızda, vücuttaki baş ve baştaki iki göz gibi kabul edin. Tabiatıyla baş, gözler olmadan yolunu bulamaz. / Hz Muhammed
Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse, ilahi koruma ve teminattan mahrum kalır. / Hz Muhammed
İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptır. / Hz Muhammed
Oruçlunun yanında oruçsuzlar yemek yiyecek olursa, melekler oruçluya rahmet okurlar. / Hz Muhammed
Din kardeşlerine gelen belaya sevinme. Sonra allah ona afiyet, sana bela verir. / Hz Muhammed
Bilin ki, ümmetimin en kötüleri, kötülüklerinin korkusundan dolayı saygı gösterilen kimselerdir. Şerrinden korkularak saygı gösterilen kimse benden değildir. / Hz Muhammed
Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadir . / Hz Muhammed
İnsanı helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya resulullah dediler. Bunun üzerine: allah'a sirk koşmak, sihir, allah'ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim mali yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu. / Hz Muhammed
Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, allah da senin mutluluk ışığını söndürür. / Hz Muhammed
Putlara tapmanın dışında, halkla cedelleşmekten men edildiğim kadar hiçbir şeyden men edilmedim. / Hz Muhammed
İki müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de, ölen de cehennemdedir. / Hz Muhammed
Rabbınize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (böylelikle) rabbınızın cennetine girersiniz. / Hz Muhammed
Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin ödünü yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir. / Hz Muhammed
En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtulmayı beklemektir. / Hz Muhammed
Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu giybet edene karşı savunursa, allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. / Hz Muhammed
Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir. / Hz Muhammed
Mü'minin saygınlık ve onuru; allah'ın kendisine verdiğine kanaat edip, insanlardan bir şey beklememesidir. / Hz Muhammed
Emirleriniz hayırlılarınız, zenginleriniz hoşgörülüleriniz, işleriniz aranızda danışmayla olduğunda yerin üstü sizin için yerin altından daha hayırlıdır. Ama emirleriniz serlileriniz, zenginleriniz cimrileriniz, işleriniz kadınlarınızın elinde olduğunda yerin altı sizin için yerin üstünden daha hayırlıdır. / Hz Muhammed
Cennet sermayesi la ilahe illallah, nimetin sermayesi ise elhamdülillah'tır. / Hz Muhammed
En büyük hıyanet, seni doğru kabul eden müslüman kardeşine yalan söylemendir. / Hz Muhammed
Alimlere sorun; hekimlerle konuşun ve fakirlerle oturun. / Hz Muhammed
Zenginlik , servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir. / Hz Muhammed
Görmediği halde, vaat edilen cennet için, peşin olan şehveti terk eden kimseye ne mutlu. / Hz Muhammed
Kim kendiliğinden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin. / Hz Muhammed
Allah (cc)'a iman ettikten sonra en üstün akıl, bir hakkı terk etmeden, halkla geçinebilmektir. / Hz Muhammed
İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz. / Hz Muhammed
Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz. / Hz Muhammed
Fitne döneminde ibadete sarılmak, bana hicret etmek gibidir. / Hz Muhammed
Cihadın en faziletlisi zalim sültan katında hakkı söylemektir. / Hz Muhammed
Pişmanlık duymak, bir çeşit tövbedir. / Hz Muhammed
Türk olan benim ordularımdır. / Hz Muhammed
Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey allah'ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. / Hz Muhammed
Sabırlı ve temkinli davranmak allah'tan; acele etmek ise şeytandandır. / Hz Muhammed
İmanı en üstün olanınız, en güzel ahlaklı olanınızdır. / Hz Muhammed
Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere ölen de bizden (müslümanlardan) değildir. / Hz Muhammed
En hayırliniz kur'an 'i öğrenen ve öğreteninizdir. / Hz Muhammed
Hilâli görünceye kadar oruç tutmayın, yine (müteakip) hilâli görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ayı takdir edin. / Hz Muhammed
Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur. / Hz Muhammed
İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar allah yolundadır. / Hz Muhammed
Bizim orucumuzla ehl-i kitab'ın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir. / Hz Muhammed
Müslüman kardeşine sahtekârlik yapan, ona zarar veren ve ona hile yapan bizden değildir. / Hz Muhammed
Peygambere itaat eden allah'a itaat etmiş olur. / Hz Muhammed
Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Faşikliği kendine. / Hz Muhammed
İslam'ın düğmeleri düğme düğme çözülecek (şeriatın emirleri tek tek terk edilecek). Her düğme çözüldükçe insanlar onu takip eden düğmeyi çözmeye teşebbüs edecekler. Bu çözülen düğmelerin ilki idari konular, sonuncusu da namazdır. / Hz Muhammed
İki sesi allah sevmez: musibete uğradığında feryat etmeyi ve nimete kavuştuğunda saz çalmayı. / Hz Muhammed
Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır. / Hz Muhammed
İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz. / Hz Muhammed
Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (allah teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. / Hz Muhammed
Yeryüzü, Bana Mescid Ve Temizlik Sebebi Kılındı. Onun İçin Ümmetimden Kendisine Namaz Vakti Erişen Herkes Namazını Kılıversin. / Hz Muhammed
Bildiği ile amel eden kişiye allah bilmediği ilimlerin bilgisine varış kılar. / Hz Muhammed
Güler yüzlülük kini giderir. / Hz Muhammed
Mümin) kardesinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme. / Hz Muhammed
Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü'min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz. / Hz Muhammed
Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur. / Hz Muhammed
Mazlumun bedduasından sakınınız. O dua ile allah arasında perde yoktur. / Hz Muhammed
Kadere iman, allah'ın birliği (tevhid) inancı ile irtibatlıdır. / Hz Muhammed
İki günü bir olan bizden değildir. / Hz Muhammed
Övmek ve övülmekten uzak durun. Çünkü o, kişiyi manen boğazlamaktır. / Hz Muhammed
Gerçek oruç sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayâsiz sözleri de terk ederek tutulan oruçtur. / Hz Muhammed
Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter. / Hz Muhammed
Kim bir kavme misafir olursa, onlar müsaade etmedikçe nafile oruç tutmasın. / Hz Muhammed
İnsanlara verilenlerin en hayırlısı güzel ahlaktır. / Hz Muhammed
Güzel ahlak , dostluğu sağlamlaştırır. / Hz Muhammed
Bir şey sattığında, satın aldığında ve alacağını istedignde kolaylık gösteren kula allah merhamet etsin. / Hz Muhammed
Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket var. / Hz Muhammed
Hiçbir müslüman yoktur ki, allah'a dua etsin de, allah duasına şu 3 halden biri ile cevap vermesin: kişi dua ettiğinde, allah, onun karşılığını dünyada acilen (peşin) verir. Duanın karşılığını ahırete erteler. Yaptığı dua kadar, o küldan bir dert ve sıkın / Hz Muhammed
Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. / Hz Muhammed
Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadir. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadir. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadir. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. / Hz Muhammed
Sakin kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma. / Hz Muhammed
İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. / Hz Muhammed
Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız. / Hz Muhammed
Gerçek müslüman, odur ki müslümanlar kendisinin elinden ve dilinden emindir. gerçek muhacir ise allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir. / Hz Muhammed
Daha vakti var, ilerde yaparım demek, şeytanın mu'minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir. / Hz Muhammed
Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. / Hz Muhammed
İki bayram ayı eksilmezler: bunlar ramazan ve zu'l-hicce aylarıdır. / Hz Muhammed
Ümmetimden bir takım kimseler, ismini değiştirerek şarabi(alkollü içecekleri) içecekler. Bu esnada başkaları ucunda (yanlarında) çalgılar çalınacak ve şarkıcı kadınlar olacak. İşte onun için allah onları yere batıracak ve aralarından bazılarının şekli may / Hz Muhammed
Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. / Hz Muhammed
Allah'ın kullarından hoşnutluğunun nisanesi, fiyatların düşük, hükümdarın ise adaletli olmasıdır. Allah'ın, onlara gazap etmesinin nisanesi ise, hükümdarın adaletsiz, fiyatların ise yüksek olmasıdır. / Hz Muhammed
Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler. / Hz Muhammed
İnsanoğlu Allah'a karşı kurban gününde kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır. / Hz Muhammed
Dua da bir ibadettir. / Hz Muhammed
En mükemmel insan, başkalarına en çok yararı dokunan insandır. / Hz Muhammed
Kötü ahlaklılık , uğursuzluktur. / Hz Muhammed
Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden kur'an-ı kerim 'i okuyan bir kısım insanlar olacak. Fakat onların okuduğu boğazlarını geçmeyecek. Onlar tıpkı okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar, sonra da tekrar ona dönmeyecekler. O kimseler, insanların ve hayv / Hz Muhammed
Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda sizi sorguya çekmesin. / Hz Muhammed
Yorumlar ( 30 Adet ) 💬
SryuSryu [19127] numaralı söz için:
Cubbeliye aitmis gibi aksediliyor peygambrimize sav efendimize aittir hadistir.
Admin: Uyarınız için teşekkür ederiz. Gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Selamet yoluna şehadetle gireceğizSelamet yoluna şehadetle gireceğiz
Ey gökte ahmed yerde muhammed olan / Tüm enbiya namına bisete memur olan / Ey buy-i huda ehli seha, bahr i ilmi enbiya / Yüz milyonlar yoluna olsun feda.
/Görmedi alem senden ekmelini / senden iffetlisini ve merhametlisini / Ey ummani sehavet ehli celadet / Kuran ahlakın senin ey yüce şahsiyet / yoluna güller sereceğiz / Uğruna başımızı vereceğiz
MuratMurat [8073] numaralı söz için:
Hz. Muhammed a.s hadisini değiştirmişler.
Hadisi şerifin Aslı: İbn Abbâs'ın naklettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: İki nimet vardır ki insanların çoğu aldanmıştır: "Sağlık ve boş zaman." (Buhârî, Rikâk, 1)
Memet POLATMemet POLAT [8122] numaralı söz için:
Hadisin sonunda bugzetmendir yazılmış bu doğru olmaz. Doğrusu bugzetmemendir şeklinde olmalıdır.
Lütfen düzeltin!
Admin: Teşekkürler Mehmet bey. Gerekli düzeltme yapılmıştır.
ZiyaZiya [8044] numaralı söz için:
Bu ruyanin senedini gostermeniz mümkünmüdür arapcasi ve kimin rivayet ettiği
Ali KemalAli Kemal [8073] numaralı söz için:
Bu hadis ise eğer kaynağı nerde ? Ben bayağı baktım sahih bir kaynakta bulamadım?
Muhammed Ali BAKIŞMuhammed Ali BAKIŞ [8068] numaralı söz için:
Bu söz efendimize ait değildir. Hiçbir kaynakta geçmemektedir aksini iddia eden varsa delil getirmelidir.
Zekeriya TORUNZekeriya TORUN [8079] numaralı söz için:
Böyle bir hadis yok. Araştırmadan milletin kafasını karıştırmayın lütfen. Selam ve dua ile. "Bir anlık iyi düşünce, bir gece sabaha kadar yapılan ibadetten hayırlıdır"
OkuyucuOkuyucu
Bazı Ateistlerde kendi sitelerinde Katılmadığı görüşlere yer verebiliyor kötü yanlış bulduğunu insan yayar mı? Hem reddiyorum hem kabul ediyorum durumuna düştüklerini ne zaman anlıyacaklar?
Ben bunlara kafası karışık diyorum henüz farkında değil. İnsan virüsü siler aksi halde bütünü kaplarsa sistem çöker... Bu tiplerin sayesinde cehalet en koyu karanlık evresini yaşıyor. İki yüzlülük mü dersiniz ? Korku mu dersiniz? Sağlantı mı dersiniz? Çıkar mı dersiniz? Ama kişilikleri henüz oturmadı bu kesin. Hastalıklı tavırlar bunlar...!
hadihadi
Tüm insanlığın bir numarası Allahın Elçisi Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa kurban olayım yoluna.
MuratMurat
Ona yoluna kurban olurum
Büşra Muhammed :-) :-)Büşra Muhammed :-) :-)
Şüphesiz O alimlerin Rabbidir

Onun yolundaa
ÖzgürÖzgür
kardelen:
Peygamberimiz asla kimseye ihanet edip kötü söz sözlemezdi. O insanların en güzeli en iyisidir...

Kaç karısı vardı?
Kaç savaşa imza attı?
Aliyi cellat sectiğinde sol kolundan destek al öldürmekten yorulmuşsa diyen kimdi?
Bunca cinayette
kardelenkardelen
Peygamberimiz asla kimseye ihanet edip kötü söz sözlemezdi. O insanların en güzeli en iyisidir...
kardelenkardelen
İçimizde en hayırlımız ailemize en hayırlı olanımızdır. Resullullah efendimizde(s.a.v) en hayırlımızdır.
kardelenkardelen
Bugün çocuk bayramı şüphesiz ki o çoçukları en çok sevendir.
Daha Fazla Yorum Göster
Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler
Turk net davet kodu
0💬
Giorgione Giorgione
Bugün Doğan Ünlüler ( 7 Mayıs )
Maɾía Eva Duaɾte de Peɾón, Aɾjantin Başkanı Juan Domingo Peɾón'un ikinci eşidiɾ. Aɾjantin halkının çok sevdiği Peɾón, İspanyolca "Küçük Eva" anlamına gelen Evita lakabıyla biliniɾdi. Aɾjantin'in Los Toldos kentinde, beş çocuklu fakiɾ biɾ ailenin en küçük çocuğu olaɾak dünyaya geldi. Babasını yedi yaşındayken kaybetti ve 14 yaşında aktɾis olmak için Buenos Aiɾes'e gitti. Buenos Aiɾes'te biɾ süɾe... Devamını oku >>
Gustave Le Bon (7 Mayıs 1841, Nogent-le-Rotrou - 13 Aralık 1931, Marnes-la-Coquette); Fransız sosyolog ve antropolog. Toplum ve kitle psikolojisi üzerine yaρtığı çalışmalarla tanınır. 7 Mayıs 1841 tarihinde Nogent-le-Rotrou 'de dünyaya geldi. Tıp eğitimi aldığı halde sosyal bilimlere yöneldi.1895 yılına kendisine büyük ün kazandıran ve alanının öncü çalışmalarından biri olan "Kitleler Psik... Devamını oku >>
Johannes Bɾahms, Alman besteci, piyanist ve oɾkestɾa şefi, 19. yüzyılın ikinci yaɾısının en önemli Alman ɾomantik akım bestecileɾindendiɾ. Gençlik yıllaɾı 7 Mayıs 1833'de Hambuɾg'da doğan Bɾahms (Aşağı Sakson - Kuzey Alman) genişçe biɾ ailenin çocuğuydu. Babası el işçiliğiyle paɾa kazanıyoɾdu, ayɾıca Hambuɾg'taki bi&#... Devamını oku >>
Müslüm Gürses ya da gerçek adı ile Müslüm Akbaş (7 Mayıs 1953; Fıstıközü, Halfeti, Şanlıurfa - 3 Mart 2013, İstanbul), Türk şarkıcı. Son yıllarda bazı pop ve rock tarzındaki parçaları da repertuarına katarak Nilüfer'in "Olmadı Yar" isimli şarkısını, Teoman'ın "Paramparça" ve Tarkan'ın "İkimizin Yerine" adlı çalışmalarını da seslendirdi. 1979 yılında ilk defa İsyankar filmiyle kamera karşısı... Devamını oku >>
Olympe de Gouges, Fɾansız kadın filozof, yazaɾ. 1780'leɾde oyun yazaɾı olaɾak başladığı kaɾiyeɾinde siyasi yazılaɾıyla ünlendi. Fɾansız Devɾimi sıɾasında çok aktifti. Ölüm cezasının kaldıɾılması, mahkemeleɾde halk jüɾileɾinin kuɾulması, Fɾansız sömüɾgeleɾindeki köleleɾin özgüɾleştiɾilme... Devamını oku >>
Mehmet Rıfat Ilgaz (7 Mayıs 1911; Cide, Кastamonu - 7 Temmuz 1993, İstanbul), Tüɾk şiiɾ, ɾoman ve öykü yazaɾı. Özellikle Hababam Sınıfı ɾomanıyla tanındı. Hem yazılaɾında hem de kişisel hayatında toplumcu biɾ ςizgi devam ettiɾdi. Tüɾkiye'nin en çalkantılı siyasi dönemleɾinde devam ettiği deɾgiciliği, aynı dönemdeki biɾçok yaza&... Devamını oku >>
İngiliz şair. Alfred Tennyson ile birlikte Victoria döneminin en önemli şairleri arasındadır. 7 Mayıs 1812'de, Londra'nın Camberwell yöresinde doğdu. Babası bir banka memuruydu. Babasının zengin kitaρlığından yararlanarak edebiyatla ilgilenmeye başladı. Londra Üniversitsi'nde bir dönem okumasının dışında eğitimini evde, özel öğretmenler yardımcılığıyla edindi. Romantik şair Shelley'in e... Devamını oku >>
10💬
Tagore
Atalarının kökü 11. yüzyıIa dayanır. Bu soyun kurucusu Кanaj'Iı bir Brahman'dı. Babası Maharshi Devendranath Tagore, varIıkIı bir din adamıydı. Rabindranath, özeI öğretmenIerden ders aIarak orta öğrenimini yaρtıktan sonra 17 yaşında Londra'ya gönderiIdi. Londra'da hukuk okudu. Burada edebiyat küItürünü geIiştirdi. En çok etkisinde kaldığı edebiyatçı, doğaya yaρıtIarında geniş yer v... Devamını oku >>
Bugün Ölen Ünlüler ( 7 Mayıs )
Elbert Hubbard (19 Haziran 1856 - 7 Mayıs 1915), Amerikalı yazar, yayımcı, sanatçı ve filozof. Hudson, Illinois büyüdü, o Larkin Sabun Şirketi ile bir seyyar satıcı gibi erken başarıyı yakaladı. Bugün Hubbard çoğunlukla East Aurora, New York, Sanat ve El Sanatları Hareketi etkili bir üs iςinde Roycroft esnaf topluluğunun kurucusu olarak bilinir. Onun birçok yayınları arasında Büyük Homes v... Devamını oku >>
Haldun Taneɾ, öykü, tiyatɾo ve kabaɾe yazaɾı, öğɾetim üyesi ve gazeteci. Cumhuɾiyet dönemi Tüɾk edebiyatının önde gelen yazaɾlaɾından biɾidiɾ. Tüɾkiye'de epik tiyatɾo tüɾü ve kabaɾe tiyatɾosunun öncüsüdüɾ. Hayatı Ailesinin kökenleɾi Güɾcü asıllı Tavdgiɾidzeleɾe dayanıɾ. 1915 yılınd... Devamını oku >>
James George Frazer (d. 1 Ocak 1854, Glasgow, İskoçya ' ö. 7 Mayıs 1941), İskoç sosyal antropolog. İskoç insanbilimci, yazar ve halk bilimci James George Frazer, 1 Ocak 1854'de Glasgow'da doğdu. Babası Rahipti. 1869-1874 arasında Glasgow Üniversitesi'nde eski Yunan ve Latin Edebiyatı öğrenimi gördü. Frazer'ın insanbilimine ilk ilgisi, İngiliz evrimsel insanbilimci Edward Tylor'ın 1871'... Devamını oku >>
Nâzım Kıbrısî, Şeyh Nâzım veya Mevlânâ Nâzım El-Hakkânî (d. 21 Nisan 1922 M / 23 Şaban 1340 H - v. 7 Mayıs 2014 M / 8 Recep 1435 H), Nakşibendi Taɾikatı şeyhi idi. Kıbɾıs'ın Laɾnaka şehɾinde Cuma günü doğan Şeyh Muhammed Nâzım Âdil Kıbɾısî, Mutasavvıf ve Nakşibendi şeyhidiɾ. Lefke'de yaşamakta iken dünyanın pek çok ülkesinden müɾidleɾi ziyaɾetine gitmek... Devamını oku >>
Stanisław Jeɾzy Lec, Polonyalı şaiɾ ve yazaɾ. Yahudi biɾ ailenin çocuğu olaɾak dünyaya geldi. Leh Dili ve Edebiyatı ve Hukuk (1927-1933) öğɾenimi göɾdü. Polonya'nın işgalinden sonra tutuklandı. 1949-1950 arasında Viyana'da basın ateşeliği yaρtı. Sonra, İsrail'e yerleşti. 1952'de Polonya'ya geri döndü. 1957'de ilk aforizmalarını yayımladı ... Devamını oku >>