GAZEL Gencinen olsam vîrân edersin Âyînen olsam hayrân edersin Tîr-i nigeh...

söz kimin

Bu sayfada Türk divan edebiyatı şairi, mutasavvıf Şeyh Galip tarafından söyleyenen sözü bir kısmını okuyacaksınız. Tamamını okumak ve bu söze yapılan yorumları görmek için sayfayı ilerletiniz. Şeyh Galip şöyle demiştir: GAZEL Gencinen olsam vîrân edersin Âyînen olsam hayrân edersin Tîr-i nigeh... Sözün devamı, sayfanın ilerleyen kısmındadır. Bu ve buna benzer sözler aşağıda listelenmiştir.

Şeyh Galip

GAZEL
Gencinen olsam vîrân edersin
Âyînen olsam hayrân edersin
Tîr-i nigehden dâğ-ı derûna
Baksan ne işler seyrân edersin
Sâkî kerâmet sende ya bende
Bahri habâba mihmân edersin
Nezzâre-i germ etdikçe ey çeşm
Âteşle âbı yek-sân edersin
Ey huşk zâhid dem urma meyden
Dest-i duâyı mercân edersin
Zâhid o meh-veş bir nûrdur kim
Büttür demezsin îmân edersin
Mâdâm uçarsın gözlerde ammâ
Rûyun perî-veş pinhân edersin
Tabl-ı tehîden gümdür suhanler
Bî-hûde Gaalib efgaan edersin
Etvâr-ı çerhe uy mevlevî ol
Seyrân edersin devrân edersin

Yorumlar

Burası çok ıssız, henüz yorum yazılmamış.

İlk yorum yazan sen ol!

Yorum Yaz

söz kimin

Söz Kimin bu bölümde, ünlülerin bazı dikkat çeken sözleri yer almaktadır.

Sözler hakkında

Aşağıdaki sözlerde hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle geçiniz. Bildirin.

Her din, tanrısallıktan alçakça ve akılsızca korkma duygusu vermeye çalışır.

Israrla istenmeyen bir şeyi ödünç verme!

Dert etme, iyiyim ben Ara sıra mahşer Ara sıra yaşama hırsı.

Ölüm her şeyi eşit yapan doğal sonuçtur.

Büyük seven kalbin acısı küçük olmaz..

Korku, yüreksiz bir insanın nefreti, nefret de cesur bir insanın korkusudur.

Misafirlerin Baktığı

söz kimin Alfabetik Liste