En çok da 3 şey yorar insanı; affetmek, içi yanarken susmak ve olmayacağını b...

söz kimin

Bu sayfada Roman yazarı , deneme yazarı Chuck Palahniuk tarafından söyleyenen sözü bir kısmını okuyacaksınız. Tamamını okumak ve bu söze yapılan yorumları görmek için sayfayı ilerletiniz. Chuck Palahniuk şöyle demiştir: En çok da 3 şey yorar insanı; affetmek, içi yanarken susmak ve olmayacağını b... Sözün devamı, sayfanın ilerleyen kısmındadır. Bu ve buna benzer sözler aşağıda listelenmiştir.

Chuck Palahniuk

En çok da 3 şey yorar insanı; affetmek, içi yanarken susmak ve olmayacağını bildiği halde hayal kurmak.

Yorumlar

Burası çok ıssız, henüz yorum yazılmamış.

İlk yorum yazan sen ol!

Yorum Yaz

söz kimin

Söz Kimin bu bölümde, ünlülerin bazı dikkat çeken sözleri yer almaktadır.

Sözler hakkında

Aşağıdaki sözlerde hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle geçiniz. Bildirin.

Bu ne ikbal, bu ne saadet ve ne mertebedir ki Allah'ın evini tavaf edersin

Deniz tehlikelidir ve fırtınaları berbattır, ancak bu engeller kıyıda kalmak için yeterli sebep olmamıştı.

Zekamızın marifeti bilmekten ziyade yapmaktır. Bilmek hiçbir şey değildir, yapmak her şeydir.

Aslında insanı acıtan şey yalnız kalması değil. Sevdiğinin kokusunun bir başkasının üzerine sinmiş olma ihtimalidir.

İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir.

Gazel-2 Hele îd oldu ol gül-gonce handân olduğun gördük Demâg-ı telh-kâmın şekkeristan olduğun gördük O sîm endâmı aldık halka-î ağûuşa bir kerre O elmâsın hele zîb-i nigin-dân olduğun gördük Meh ü mihrin senin olsun felek biz îd-gehlerde Hilâl ebrûların hurşîd-i tâbân olduğun gördük O kâfir-beççe bir peymâne sahbâ sundu kim alıp Derûn-i lâleden âteş fürûzân olduğun gördük Niyâz ü nâz ü nûş ü bahş ü ibrâm-ı kenâr ü bûs... Bugün meclisde zevkin böyle tûfân olduğun gördük Yalan olmaz o şûhun görmedik mey içtiğin ammâ Bir iki kerrecik hem-bezm-i mestân olduğun gördük Gülistân görmedik gül kokmadık ammâ ruhün meyden Gül-ender-gül gülistân-der-gülistân olduğun gördük Bi-hamdillâh yine kilk-i Nedîmâ-yı sühân-sâzın Gazel-perdâz-ı bezm-i sadr-ı zî-şân olduğun gördük

Misafirlerin Baktığı

söz kimin Alfabetik Liste