Cüneydi Bağdadi Sözleri ve Hayatı

söz kimin

Bu sayfada İslam bilgini Cüneydi Bağdadi ait 9 adet sözleri / alıntıları ve hayatı yer almaktadır. Cüneydi Bağdadi kimdir? Ölüm / doğum tarihi kaçtır? Ebu'l-Kasım Cüneyd ibn Muhammed el-Hazzaz el-Kavariri mesleği, nereli, hayatının özeti, kısaca özgeçmişi, kaç yaşında gibi bilgilere ulaşacaksınız.

Cüneydi Bağdadi
  • Adı: Cüneydi Bağdadi
  • Doğum: MS 830
  • Ölüm: MS 910
  • Mesleği: İslam bilgini
Cüneydi Bağdadi Kimdir Sayfası

Bu sayfada Cüneydi Bağdadi hayatının özeti yani kısaca hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Cüneydi Bağdadi sayfasında hata veya düzeltme bildirimi için lütfen çekinmeden bizimle irtibata geçiniz. Bildirin.

Ebû'l-Kâsım Cüneyd ibn Muhammed el-Hazzâz el-Кavârîrî veya tanınan adıyla Cüneyd Bağdadi (822, Bağdat - 911), İslam bilgini.

Bağdat'ta doğdu ve orada yaşadı. Ailesi aslen Nihâvendli olup cam ticaretiyle uğraştıklarından Кavârirî nisbesiyle tanınmak­taydı. Bizzat Cüneyd-i Bağdadi'de ipek ticaretiyle meşgul olduğundan Hazzâz lakabıyla tanınmıştır. Ailesinin Nihâvend'den Bağ­dat'a ne zaman geldiği kesin olarak bi­linmemektedir.

Ebû Sevr el-Kelbi'den fıkıh eğitimi aldı. Ebû Ali el-Hasan bin Arefe el-Abdî başta ol­mak üzere bazı âlimlerden hadis dinle­di. Dayısı Serî es-Sakatî ve Ebû Hamza el-Bağdâdî gibi sofilerin sohbetinde bulundu. Sonraki yıllarda vaaz vermeye başladı ve İslami İlimler üzerinde derin bilgi sahibi oldu. Süfyan-ı Sevri'nin mezhebinden olduğu rivayeti vardır.

Dönemin birçok ünlü sûfîsi Cüneyd-i Bağdadi'nin sohbetin­de bulunmuştur. Ebû Muhammed el-Cerîrî, Ebü'l-Abbas İbnü'l-Arabî, İsmail b. Nüceyd. Ali b. Bündâr es-Sayrafî, Ebü Bekir Şiblî, Mimşâd ed-Dîneverî, Abdullah eş-Şarânî, Muhammed b. Ali el-Kettânî. Ebû Be­kir el-Vâsıtî. Ebû Amr ez-Zeccâcî Cü­neyd Bağdadi'in sohbetinde bulunan tanınmış sûfilerdendir. Bu sebeple tarikatların tamamı­na yakın kısmı silsilelerinde Cüneyd-i Bağdadi hazretleri'ne yer verirler. Mut­lak İmam. Küçük Şafii ve Sadr-i Kebîr gibi unvanlarla anılan fıkıh âlimi İbn Süreye de onun sohbetinde bulunmuş, ruhaniyetinin tesirinde kalmış ve manevî alandaki bilgilerini ona borçlu olduğunu ifade etmiştir.

Cüneyd-i Bağdadi'nin tasavvufî görüşleri, hem çağdaşı sûfîler hem de daha sonraki mu­tasavvıflar üzerinde derin tesirler bırakmıştır. Onun açtığı yoldan gidenlere Cüneydî denildiğini kaydeden Hücvîrî, ken­di şeyhlerinin de bu zümreye mensup ol­duklarını belirtmektedir. el-Münkız mine'd-dalâl adlı eserinde belirttiğine gö­re Gazzâlî'nin tasavvufa yönelmesinde de Cüneyd-i Bağdadi'nin tesiri olmuştur. el-Lüma', et-Ta'anuf, Kûtü'l-kulûb ve er-Risâle gibi tasavvufun temel kaynakları Cüneyd-i Bağdadi'nin fikirlerine geniş yer ayırır, onun tasavvufî konulardaki sözlerini delil sa­yarlar.
kaynak: wiki

Cüneydi Bağdadi Sözleri 9 Adet

Aşağıdaki Cüneydi Bağdadi sözleri hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız veya sayfamızda bulunmayan Cüneydi Bağdadi sözlerini sayfaya ilave etmemizi istiyorsanız irtibata geçiniz. Bildirin.

Kalbi imar etmek nimettir. Dili imar etmek çok konuşmak ise fitnedir.

Toprağa kötü şeyler de atılır. Fakat toprak, hep iyi şeylerle (çiçek, ağaç, vs.) Karşılık verir.

Tasavvuf, hakk'in, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.

Maneviyat erleri, toprak gibi olmalıdır.

Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir.

İnsan, allah te'ala'dan başkasına kulluk etmeyi terkettiği zaman, gerçek kul olur.

Eğer senin sıkıntılarına katlanacak, ihtiyaçlarını giderecek birini arıyorsan, bu zamanda, öyle bir kardeşi ve dostu bulamazsın. Ama, kendisine allah için yardım edeceğin, sıkıntılarına allah rızası için katlanacağın kardeş ve dost arıyorsan, böyleleri çoktur.

Afetleri en iyi bilen, afetlere duçar olandır.

Tasavvuf, allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun asli da dünyadan yüz çevirmedir.

Yorumlar 8 Adet

Perihan

onur

ALLAH dostlarının her kelimesi hazinedir inşallah kıymetlerini biliriz

Perihan

fatih

harika

Perihan

Hasan Cüneydioğlu

Biz Cüneydioğlu aşireti şuan reyhanlıda yaşıyo ve bi çok yerde nevcut ve bizim ilk buraya gelen 2 tane dedemiz şıh süleyman ve şıh ibrahim 300 yıl önce kerkük şehrinde geldiği bilinyo ve dedemizin Cüneydi bağdadi olduğu öne sürülyo doğrumudur bi bilginiz

Perihan

Cüneyt

Hiç tatmin olmadım

Perihan

Muhsin Demirel

Teşekkürler

Perihan

Yekşa

Süper.

Perihan

Gülşah

çok güzel teşekkürler

Perihan

john wooden

çok beğendim

Yorum Yaz

söz kimin Alfabetik Liste