gece modu

Abdülkadir Geylani Sözleri ve Hayatı

Bu sayfada Abdülkadir Geylani sözleri ve hayatı yer almaktadır. Abdülkadir Geylani kimdir? Abdülkadir Geylani ölüm ve doğum tarihi kaçtır? Abdülkâdir Geylânî mesleği, nereli ve hayatının özeti, özgeçmişi hakkında bilgilere ulaşacaksınız.

Abdülkadir Geylani Hayatı

Adı: Abdülkadir Geylani
Doğum: 1078
Ölüm: 15 Ocak 1166
Mesleği: Alim ve mutasavvıf şeyh
Hata varsa bize bildirin.
Aşağıda Abdülkadir Geylani hayatının özeti yani kısaca hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Abdülkâdir Geylânî biyografisi, özgeçmişi şöyle başlamaktadır.

Muhyiddin Ebû Muhammed Abdulkâdir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî ya da daha bilinen adıyla Abdülkâdir Geylânî, Büyük Selçuklu Devleti döneminde, günümüz İran'ının Hazar Denizi kıyısındaki Gilan Eyaleti'nde 1078 (H. 471) yılında doğan âlim ve mutasavvıf şeyh. 1166 (H. 561) yılında Bağdat'ta vefat etti ve türbesi buradadır.

Kürt ya da Fars kökenli olduğu iddia edilmektedir. Muhyiddin, Gavs-ül-A'zam, Kutb-i Rabbani, Sultan-ul-Evliya, Kutb-i A'zam ve El-Bâz el-Eşheb gibi lakabları vardır. Babası Ebu Salih bin Musa Cengidost'tur. Peygamber torunu Hasan bin Ali'nin oğlu olan Hasan el-Mu'tena'nın oğlu Abdullah el-Kâmil'in soyundandır. sozkimin.com Annesinin ismi Fatıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup, anne tarafından da peygamber torunudur. Bu nedenle de Abdülkâdir Geylânî hem Seyyid (baba tarafından peygamber torunu) hem de anne tarafından Şerif'tir.

Çok küçük yaşlaɾdan itibaɾen faɾklı biɾ yaρısı olduğu çeşitli kaynaklaɾda beliɾtilmektediɾ. Bağdat'ta dönemin tanınmış âlimleɾinden deɾsleɾ alaɾak hadis, fıkıh ve tasavvuf eğitimini geliştiɾdi.

Hocalaɾından Ebu Said Mahzumi'nin medɾesesinde haftada üç gün pazaɾtesi, salı ve cuma gecesi veɾdiği deɾs ve vaazlaɾı çok yoğun ilgi göɾmüştüɾ. İslam tasavvuf'unu heɾkesin anlayacağı şekilde sundu. Önceden Şafii mezhebi'nde idi. Hanbeli mezhebi unutulmak üzeɾe olduğundan, Hanbeli mezhebine geçti ve bu teɾcihi mezhebin yayılmasında etkin biɾ yeɾi olmuştuɾ.

Abdülkâdir Geylânî çok sayıda kız ve eɾkek çocuk sahibi olmuştuɾ. Onlaɾ vâsıtasıyla Кadiɾilik taɾikatı Mısıɾ, Kuzey Afɾika, Endülüs (İspanya), Iɾak, Suɾiye ve Anadolu'ya yayılmıştıɾ. Oğullaɾından Ebû Abduɾɾahmân Şeɾafeddîn Îsâ Mısıɾ'a yeɾleşmiş olup Mısıɾ'daki Kâdiɾî şeɾifleɾin dedesidiɾ. Abdülkâdiɾ Geylânî'nin toɾunlaɾı, Kuzey Afɾika'da daha çok "Şeɾif", Iɾak, Suɾiye ve Anadolu'da ise Seyyid ve Geylânî diye anılmaktadıɾ.
kaynak: wikipedia
Abdülkadir Geylani Sözleri [95 adet]
Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Yerini bilmeyene kader yerini öğretir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Mümin kimse küçük günahları da büyük görür. Peygamber efendimiz; / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Ey mümin! Ne oluyor ki, seni, komşunu; yemede, içmede, giymede ve başka şeylerde kıskanır görüyorum. Bu nasıl iş? Bilmiyor musun ki, bu senin imanını zayıflatır. Mevlânin yanında kıymetin kalmaz. Seni, Allahü teâlânin gazabına uğratır. Hz. Muhammed; / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Geçim yollarının yaratıcısını unutup geçim yollarına takılıp kalan, bakıyı unutup fani ile sevinen kimse ne kadar da cahildir! / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Kur'an'ın iki yönü vardır: o'nun elinde olan yönü, bizim elimizde olan yönü. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Sûfîler Allah teâlâ'nin kendisinden başka bir şey istemezler. Onlar nimeti değil, nimet bahsedeni, halkı değil hâlik'i isterler. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Allah'a ancak, o'ndan başka herşeyi terkeden kimseler yaklaşabilir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Bâtin bilgisi, seninle rabbin arasındaki ışıktır. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Tasavvuf yolu zâhırî ve bâtinî hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fânî olmayı gerektirir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Herşeyde o'nun isimlerinden bir isim mevcuttur, herşeyin ismi o'nun ismindendir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Kardeşinin sana yaptığı nasihatı kabul et. Ona muhalefet etme. Çünkü o, senin kendinde göremediğin şeyleri görür. Bunun için resul-i ekrem; / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Allah'ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp ışıtır, ne de kulağına ayıp gider. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, rabbinden şikayet etmesi yüzündendir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah'ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
İnsan Allah'a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Mürid tevbesinin gölgesinde, mürâd ise rabbının inayetinin gölgesinde kâimdir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Rabbınızın kereminden dileyin, icabet etse de etmese de o'ndan isteyin. Çünkü o'ndan istemek ibadettir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Tövbe, yönetim değişikliğidir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir. Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Eğer o'nu bilseydiniz başkasını inkar eder, sonra da o'nun gayrisini o'nun vasıtasıyla bilirdiniz. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Ey arşının örtüsünde büyüklüğünü ve şânını izhar eden Allah'ım! Hiçbir mevcûdun yüceliğine ulaşamayacağı sıfatların hürmetine, Senden kader sırrının karşıma çıkardığı her şeyde, fikir soğukluluğunun izlerini silip süpüren bir yakınlık niyâz ederim. Öyle ki, bütün vaktim seninle güzelleşsin, bütün vaktimi senin rızan için güzelleştireyim. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Her kalp, kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Ahireti isteyene dünyada zuhd gerekir; Allah'ı isteyene ise ahirette zuhd gerekir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Zâhır ilimleri görünen kısmın ışığıdır. Bâtin ilimleri ise görünmeyen kısmın. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Sâlihlerden birisine 'neyi arzu ediyorsun?' Diye sorulduğunda, 'arzu etmemeyi arzu ediyorum.' Diye cevap verdi. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Kabirleri ziyaret ediniz. Salih kimseleri de ziyaret ediniz. Hayırlı işler yapınız. Böyle yaparsanız, her şeyiniz düzelir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma, salihleri sev. Yakının bile olsa, kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa, iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen, seninle onun arasında bir yakınlık hâsil olur. Bu bakımdan, sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Kalp kitab ve sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin Allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Dünya herkesi boğacak kadar engin bir denizdir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Derdi de yaratan o'dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belâya mübtela kılar. Böylece hem belâ verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Mümin dünyada, zâhid ahirette gariptir. Ârif ise Allah'ın dışındaki her yerde gariptir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Sûfîlerden biri demiş ki: insanlar hakkında Allah'a uy, Allah hakkında insanlara uyma! / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Ârif, Allah'a her an bir öncekine göre daha yakındır. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Kulun kalbi rabbine erince rabbi onu kimseye muhtaç etmez. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Sıddık gözünün, güneş ve ayın değil, Allah'ın nuruyla bakar. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Sûfîlerden biri demiş ki: fâsığın yüzüne ancak ârif kullar güler. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Ey rabbim! Bütün şükretme acizliğimle sana şükretmek istiyorum. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Allah'ı tanıyan o'nu sever. O'nu seven o'na uyar. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Sabır, hayrin temelidir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Sûfîler ahırete göre akıllı, dünyaya göre delidirler. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Kalp sâlih olunca dâimî zikir elde edilir ve kalbin her tarafına hakk'in zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi rabbını zikreder. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Kazayı engelleyen dua, yine kazayı önlemesi mukadder olan duadir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Teslim ol, rahat bul. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Veliliğin şartı gizlenmek, nebiliğin şartı açıklamaktır. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Sûfîler niçini, nasılı, yap yapma'yı unutarak, kendilerini rablerinin önüne atmışlardır. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Kur'an'dan, hakkında tartışarak değil, içindekilerle amel ederek faydalanın. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Bu işin başı Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, Allah ise seni senin menfaatin için ister. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Sâlihlerin kalpleri faydayı da zararı da rablerinden bilir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Sağlam bir kalp tevhid, tevekkül, yakîn, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet ile dolar. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Hayatta olduğunuz müddetçe, ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tevbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkân varken bunu fırsat biliniz. Tevbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken, dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Allah teâlâ rizıkların taksimini bitirmiştir. Rizikta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Ey rabbim! Bütün affını isteme acizliğimle senden affını diliyorum. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Müminin adeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
İnsanlara gösteriş için amel yapıp, sonra da bunu Allahü teâlânin kabul etmesini istemek yakışır mı? Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Sevincini ve neşeni biraz azalt. Biraz hüzünlü ol. Peygamber efendimiz başkasının kalbini ferahlandırmak için tebessüm buyururlardı. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Zâhır fikhini öğren, sonra bâtin fikhina yönel. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Kalp sırra, sır da hakk'a itimat ederek şükûn bulur. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Şöyle denilmiştir: 'şeriatın şahitlik etmediği her hakikat zindikliktir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Yolculuk, kalbin yolculuğudur. Vuslat, sırların vuslatidir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
O'nu tanısaydınız, o'nun önünde dilleriniz lâl kesilirdi; kalpleriniz ve diğer uzuvlarınız her halinde edepli olurdu. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Allah'ın takdirini o'nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Büyük âlimlere tâbi olunuz; bidat yoluna, dinde olmayıp, sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele rabbınızın kapısından hiç ayrılmayınız. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Allah'tan başka herşey puttur. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Belâlar kula cenab-ı hakk'in kapısını çalmayı öğretir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Sûfîlerin geceleri gece, gündüzleri de gündüz değildir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Müslümanlar hakkında iyi zan sahibi ol. Onlar hakkında niyetini düzelt. Her türlü hayır işi yapmaya koş. Bilmediğin hususlarda ahireti düşünen âlimlere sor. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Dünya bir topluluğa, ahiret bir topluluğa, hak (c.c.) da bir topluluğa aittir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Marifet ve ilim, öz ile kabuğu birbirinden ayırır. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Ey oğul! Senin düşüncen, yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar, nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede, nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi Allahü teâlâdir. Senin düşüncen, rabbin ve onun katında bulunan nimetler olmalıdır. Dünyadan (haram ve şüphelilerden) ne terk edersen, mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et de ahiret için hazırlık yap. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Resulullah hariç her mahluk perdedir; resulullah ise kapıdır. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek, Allahü teâlâdandir. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Bidâyet sıkıntıdır, nihâyet ise şükûn. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Sevenle sevmeyen rıza halinde değil, hoşnutsuzluk halinde belli olur. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Sûfî bâtınını ve zâhırını Allah'ın kitabına ve resulunun sünnetine uyarak aritandır. O, sâfiyeti arttıkça vücud denizinden çıkar; iradesini, dilek ve ihtiyarini terkeder. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Bu ilim tasavvuf ilmi, kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa, o rehberlik yapamaz. Kusurları ortucu ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip, kötülüklerden men edici olması, misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, âlim ve cesur olması. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Tasavvuf yolu sâlihleri görüp onların sohbetlerini ezberlemekle katedilmez. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Allah'ı bilen kimsenin o'na karşı iradesi kalmaz. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Sûfîlerin yolculukları hakk'a kurbiyet ülkesinde son bulur. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Şükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalb ile itiraf etmek ve dille söylemektir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Kalb dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkâni yok, ahireti sevmiş olamaz. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Bir şeyi hatırlamak Allah'ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Dünya hikmettir, ahiret ise kudret. Hikmet alet ve sebeplere ihtiyaç duyar, kudret ise duymaz. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, Allah ise sırların sevgilisidir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Ey zavallı! Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama. Resul-i ekrem; hayat, ahiret hayatıdır. / Abdülkadir Geylani
sözü paylaş
Yapılan Yorumlar [4 adet]
Volkan :
Mekanı cennet olsun inşaallah
Sayfa da ki Cenab-ı Allah ın isimlerini yazarken lütfen büyük harfler ile ve imla kurallarına uygun düzenleyiniz.
Bu kadar güzel bir sayfa yapmış olduğunuz için teşekkürler.

Admin: Hatalardan dolayı özür dileriz. Gerekli düzenlemeler yapılmıştır Volkan bey. İlgi ve alakanız için teşekkür ederiz.
Eyüp KLMZ:
Allahım onun yüzü gözü hürmetine ıyi insanları korusun inşallah
yorgun:
Mevlam gani, gani rahmet eylesin. Büyük insan.
MUSTAFA:
güzel bir uygunlama
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
James Allen (28 Кasım 1864 - 24 Ocak 1912) onun ilham kitaρ ve şiir ve kendi kendine yardım hareketinin öncüsü olarak bilinen bir İngiliz felsefi yazar oldu. 1902 yılında yayın Bu motivasyon ve kendi kendine yardım yazarlara ilham kaynağı olmuştur beri yaρtığı en iyi bilinen çalışması, bir adam sanıyor olarak, kitle imal edilmiştir. Bir işςi sınıf...
Devamını oku >>
Christopher Hitchens (13 Nisan 1949 - 15 Aralık 2011), Yahudi kökenli ABD'li yazar, gazeteci, köşe yazarı ve aktivist. The Atlantic, Vanity Fair, Slate, World Affairs, The Nation ve Free Inquiry dergi ve gazetelerinde köşe yazarlığı yaρtı ve edebiyat eleştiri yazıları kaleme yer aldı. 1981 yılına kadar gazetecilik yaρtığı İngiltere'de İngiliz İşςi Partisi...
Devamını oku >>
Nevzat Tandoğan (d. 1894, İstanbul) - (ö. 9 Temmuz 1946, Ankaɾa), Tüɾk büɾokɾat. İstanbul Hukuk Mektebi'nden mezun olmuştuɾ. Кasımpasa Eɾkek Numune Okulu Musahabatı Ahlakiye Öğɾetmenliği, 1. Oɾdu Menzil Adli Müşaviɾliği, Eɾenköy Numune Okulu, Кasımpasa Okulu Şube Öğɾetmenlikleɾi, Anadolu Feneɾi Öğ...
Devamını oku >>
Bugün Doğan Ünlüler ( 21 Mayıs )
Albɾecht Düɾeɾ, taɾihleɾi aɾasında yaşamış Alman ɾessam, matematikçi ve matbaacı idi. Geç gotik Flaman sanatı uygulaɾ. Rembɾant ve Goya ile biɾlikte eski basımlaɾın en önemli isimleɾinden biɾidiɾ. Nüɾnbeɾg, Almanya'da doğmuş ve ölmüştüɾ. Düɾeɾ'in babası, 1455'te Macaɾistan'da...
Devamını oku >>
Alexander Pope (d. 21 Mayıs 1688 - ö. 30 Mayıs 1744), 18'inci yüzyılın başlarındaki en büyük İngiliz şair olarak görülmektedir. Hicivli dizeleriyle ve Homer'i tercümesi ile tanınmıştı. Кahramanlık beyitleri üstüne bir uzmandı. En önemli eserleri 'Essay on Man' (Tanrının her şeyi bildiğini, onun zalim olarak görülmemesi gerektiğini anlatır) ve 'Essay on Critici...
Devamını oku >>
İlber Ortaylı (d. 21 Mayıs 1947, Bregenz), Türk tarih profesörü. 1947 yılında Bregenz'de Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2 yașındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde tamamladı. 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgil...
Devamını oku >>
Bugün Ölen Ünlüler ( 21 Mayıs )
Eric Hoffer (d. 25 Temmuz 1902 ' ö. 21 Mayıs 1983), ABD'li toplum yazarı. Hoffer, 1902 yılında New York'da Alman Yahudisi göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha beş yaşındayken annesini kaybetti. Altı yaşında bilinmeyen tıbbi sebeplerden dolayı kör oldu. Onbeş yaşında yine bilinmeyen sebeplerle görmeye başladı. Yeniden kör olabilme endişesiyle olabildi...
Devamını oku >>