Türkler, Tanrı tarafından bütün kavimlere üstün kılındı!...