İşaret olsa yol şaşırılmaz, bilgi olsa söz saptırılmaz....