Bu kadarda duyarsız oImak gerçekten keIimeIerIe anIatıIabiIecek bir durum değiI...