Kozmik ışınların canlı organizmalar üzerindeki muhtemel etkileri üzerine yapılan araştırmalar da büyük ilgi uyandıracaktır....