İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır....