Akıllı olmak bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır....