Bir ordunun kuvveti sayıca fazla olmasından gelmez!...