Akıllılar hep kuşku içindeyken aptallar küstahça kendinden emindir....