Ki bazı sözlerin anlamı, o sözlerin söylenişindedir....