Bir şeyin insanlık dışı olması, İslamcının umurunda değildir. Elverir ki 'İslam dışı' olmasın....